Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Nieuws

 
05 juni 2023
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Bestuurlijke Werkconferentie

Amsterdam Vitaal & Gezond organiseert weer een Bestuurlijke Werkconferentie op woensdag 11 oktober 2023 van 13:00-17:30 uur. Bestuurders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging met aanmeldlink. Na de succesvolle conferenties van voorgaande jaren informeren we bestuurders vroegtijdig om de datum alvast in de agenda’s te reserveren.   Tijdens de conferentie Staan …

Lees meer
digitale zorg 
31 mei 2023
Digitale zorg

Bijeenkomst coalitie Digitale Zorg

De coalitie Digitale Zorg organiseert een brede en interactieve bijeenkomst op maandag 12 juni van 14.00 tot 17.00 uur bij DROOG in Amsterdam. De coalitie Digitale Zorg heeft als motto:   “Samen maken we keuzes voor optimale digitalisering en inzet van technologie voor de beste zorg en welzijn van alle …

Lees meer
 
08 mei 2023
Ouderen

De kracht van samen

Voor de coalitie Ouderen is een mooie ambitie opgesteld: In 2040 is Amsterdam een stad waarin mensen vitaal oud worden. Een stad waarin ouderen zo lang mogelijk prettig en gelukkig thuis leven in een gezonde wijk of buurt. Waarin ze de juiste ondersteuning en zorg krijgen en toegang hebben tot …

Lees meer
 
19 april 2023
Groei van de stad

Het Bouwstenenboek in beeld

De coalitie Groei van de Stad heeft een Bouwstenenboek ontwikkeld met 13 bouwstenen die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van nieuwe en bestaande wijken.   Wat betekenen deze bouwstenen voor de huidige en toekomstige inwoners van Amsterdam? En hoe worden mensen die structureel in een ongelijke positie betrokken …

Lees meer
 
23 maart 2023
Geen categorie

Online informatiesessie Masterplan Zuidoost, Nationaal Programma Samen Nieuw-West en Aanpak Noord

Amsterdammers in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord hebben geen gelijke kans op een goede gezondheid en zijn minder vitaal en gezond dan in andere delen van de stad. Hoe kunnen we onze aandacht juist op deze inwoners van de stad richten? In een online informatiesessie nemen Otto-Sander van der …

Lees meer
In gesprek met de Amsterdammer 
10 maart 2023
Chronisch zieken

Luisteren naar én leren van elkaar

De coalitie wil graag horen hoe de deelnemers tegen de hoofdthema’s aan kijken én hoe ervaringsdeskundigen betrokken willen worden bij de uitwerking van de thema’s. Hiervoor zijn we met elkaar in gesprek gegaan.   Algemene opvatting is dat het goed is dat er naar de Amsterdammer wordt geluisterd en dat …

Lees meer
Loopbaanpad zorg en welzijn 
28 februari 2023
Arbeidsmarkt & onderwijs

Samen de handen ineen voor de regionale arbeidsmarkt

De coalitie arbeidsmarkt & onderwijs richt zich op een vernieuwende aanpak van de regionale arbeidsmarktproblematiek met als doel de verbetering van regionale toeleiding van potentiële zorgmedewerkers. Barbara van Os en Suzanne van Triest-Limmen zijn samen als kwartiermakers concreet vanuit twee projecten aan de slag gegaan.   Eén loket voor werkgevers …

Lees meer
 
28 februari 2023
Ouderen

Amsterdams Actieplan Dementie 2023 opgesteld

Het aantal mensen met dementie in Amsterdam stijgt enorm de komende jaren. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat het knelt in de zorg en ondersteuning. Daarom is het Amsterdams Actieplan Dementie 2023 opgesteld in opdracht van de Coalitie Ouderen van Amsterdam Vitaal & Gezond.    Het doel van het actieplan …

Lees meer
Leernetwerk gezondheidsvaardigeheden 
13 januari 2023
Geen categorie

Doe mee met het leernetwerk gezondheidsvaardigheden: samen gezond leven makkelijker maken

Het is niet voor iedere Amsterdammer altijd even makkelijk om gezond te leven. Wil jouw organisatie (nog) beter aansluiten bij de leefwereld van Amsterdammers door toegankelijker en begrijpelijker worden? Of hebben jullie al mooie voorbeelden om dit voor elkaar te krijgen? Dan zijn we naar jouw organisatie op zoek! Amsterdam …

Lees meer
Lang Leven Thuisflats 
15 december 2022
Ouderen

Lang Leven Thuisflats: woningen voor ouderen

Het aantal senioren groeit landelijk naar 5 miljoen in 2040. En daarvan zijn er 1,8 miljoen alleenstaand. Dat levert niet alleen een vraagstuk op voor de woningmarkt, maar ook voor de zorg. Onderlinge zorg in de buurt kan dit helpen opvangen. Het zou enorm helpen als mensen kunnen kiezen voor …

Lees meer
Metropoolregio Amsterdam koploper in Europa 
06 december 2022
Geen categorie

Metropoolregio Amsterdam opnieuw koploper in Europa op het gebied van actief en gezond ouder worden

De Metropoolregio Amsterdam heeft wederom de hoogste beoordeling van vier sterren gekregen als Reference Site van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden. Hiermee krijgt de metropoolregio opnieuw erkenning als toonaangevende regio in de EU op het gebied van gezond en actief ouder worden.   Problemen in stedelijke …

Lees meer
Impressie criteria vanuit het werkatelier 
01 december 2022
Groei van de stad

Werkatelier Strandeiland een succes!

Eind september heeft de gemeente Amsterdam een Werkatelier Strandeiland georganiseerd. Aanwezig waren verschillende belanghebbenden en ervaringsdeskundigen uit de zorg- en welzijnssector die hun stem mochten laten horen over de inrichting van het woonzorglandschap van het op te leveren gebied. Leden van de Coalitie Groei van de Stad kregen zo  de …

Lees meer
Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn opgeschaald vanwege 600 aanmeldingen 
09 november 2022
Arbeidsmarkt & onderwijs

Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn opgeschaald vanwege 600 aanmeldingen

Om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en – welzijnssector aan te pakken, hebben de gemeente Amsterdam en opleidingsinstituten in Amsterdam samen met lokale zorgorganisaties een uniek oriëntatieprogramma ontwikkeld. Het doel van dit voor deelnemers kosteloze programma is om Amsterdamse zij-instromers van 23 jaar of ouder om te scholen …

Lees meer
Samen020 
10 oktober 2022
Mentale gezondheid

Zin in brunchen, schilderen of juist gamen?

Kom dan naar Samen020! Dé Amsterdamse week van de mentale gezondheid is al een eind op weg maar er zijn nog kansen om nieuwe kennis en energie op te doen. Van 10 t/m 16 oktober krijg je op allerlei plekken in de stad gratis inspiratie. Ga lekker aan de slag met jouw …

Lees meer
Apotheker helpt Amsterdammer op weg 
10 oktober 2022
Chronisch zieken

Eenzaam of arm? De apotheker helpt de Amsterdammer op weg

Apothekers en hun assistenten signaleren bij Amsterdammers zaken waarvoor de oplossing niet op farmaceutische vlak ligt. Wel op het welzijnsvlak. Door nieuwe samenwerking met buurtteams en informele netwerken krijgt de Amsterdammer de aandacht die hij nodig heeft. En hij of zij merkt het direct.   Van mijlpalen krijgen we energie. …

Lees meer
Informatie over complexe scheidingen 
01 oktober 2022
Jeugd & gezin

Een centrale plek voor informatie over scheiden

Vanuit de coalitie Jeugd & gezin vond op donderdag 22 september een bijeenkomst plaats over complexe scheidingen. Onder andere (jeugd)hulpverleners en collega’s uit het juridische veld zijn het gesprek aangegaan over de problemen die kunnen ontstaan bij een scheiding. Maar ook hoe belangrijk de impact hiervan op ouders en kinderen …

Lees meer
Bouwstenenboek, de inclusieve stad 
23 september 2022
Groei van de stad

Bouwstenenboek: De inclusieve stad

Vanaf 2020 hebben de leden van de Coalitie Groei van de Stad hun visie, wensen en ideeën met elkaar gedeeld over hoe het Amsterdamse woon-/zorglandschap ingericht moet worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht om elke inwoner gezond te houden en weer te krijgen, mocht het even tegenzitten. …

Lees meer
Strandeiland, nu nog een zandvlakte 
17 augustus 2022
Groei van de stad

Meedenken over de zorg/woonvisie voor Strandeiland

“Niemand is een eiland”, dat is de missie waaronder de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen samenwerken aan een zorg/woonvisie voor Strandeiland. Strandeiland is het vijfde eiland van de wijk IJburg en is nu nog een grote zandvlakte. In 2025 verrijzen de eerste van 8.000 woningen. Het nieuwbouwproject biedt …

Lees meer
Week van de Gezonde en Kansrijke Start 2022 
15 augustus 2022
Jeugd & gezin

‘Bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen’ thema van De Week van de Gezonde en Kansrijke Start 2022

De Week van de Gezonde en Kansrijke Start, van 10 tot 14 oktober 2022, staat in het teken van het bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen. Armoede, schuld en chronische stress vergroten de kloof tussen een kansarme en kansrijke start. In combinatie met andere problematiek zoals slechte of onzekere huisvesting, …

Lees meer
 
22 juli 2022
Ouderen

Programma werkconferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’ bekend

We staan voor een uitdagende opgave: het aantal 75 plussers in Amsterdam verdubbelt en deze groep woont langer zelfstandig, ook als de zorgvraag toeneemt. Hoe kunnen we inspelen op de grote woonzorgbehoefte die ontstaat? Tijdens de werkconferentie op donderdag 22 september bekijken we de oplossing van Lang Leven Thuisflats. Bestuurders, …

Lees meer
start uitvoeringsfase 
04 juli 2022
Digitale zorg

Uitvoeringsfase van start

De afgelopen maanden heeft de digitale coalitie hard gewerkt om op basis van het vastgestelde strategische portfolio een start te maken met de uitvoeringsfase. Een overzicht van belangrijke onderdelen:   Uitbreiding bestuurlijke coalitie  Om het bestuurlijke draagvlak uit te breiden, hebben we de coalitie mogen versterken met 7 nieuwe bestuurders …

Lees meer
ouderen werkconferentie 
01 juli 2022
Ouderen

Save the date: werkconferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’

Met het oog op de uitdaging om in de drukke woon-, zorg- en welzijnsmarkt in Amsterdam de juiste partijen aan elkaar te koppelen, organiseren we op 22 september de conferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’. Het doel van de conferentie is om woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen …

Lees meer
krachtige basiszorg 
24 juni 2022
Chronisch zieken

Uitbreiding van huisartsenpraktijken die met Krachtige Basiszorg starten in Amsterdam

Krachtige Basiszorg is een werkmethode van integrale benadering gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. De ingang voor het starten van deze …

Lees meer
jeugdbescherming 
23 juni 2022
Jeugd & gezin

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige vaste waarde bij Jeugdbescherming

Na een succesvolle pilot van 2016 -2018 is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) een vaste waarde geworden bij Jeugdbescherming in de regio Amsterdam-Amstelland. Het team van drie SPV’ers wordt dit jaar verdubbeld naar zes. Ook wordt de inzet uitgebreid naar de William Schrikker Stichting. We vroegen Pieter Bijkerk, vanaf de …

Lees meer
 
19 mei 2022
Geen categorie

Informatiesessie Sigra- algemene update

Op maandag 20 juni van 15.00 tot 16.00 of vrijdag 1 juli van 11.00 tot 12.00 is er een digitale informatiesessie, georganiseerd door Sigra. Aanmelden voor een van deze sessies kan via dit formulier. Alle geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen.   Tweeënhalf jaar geleden hebben Gemeente Amsterdam, Zilveren …

Lees meer
Turkse en Marokkaanse ouderen blij met buurt, maar niet met woning 
19 april 2022
Ouderen

Turkse en Marokkaanse ouderen blij met buurt, maar niet met woning

De coalitie Ouderen wil beter zicht krijgen op de woonwensen van ouderen en de belemmeringen die zij ervaren in hun woon- en wijkomgeving.  Omdat het aantal 65-plussers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond de komende 10 jaar bijna verdubbelt, heeft Stichting !WOON onderzocht hoe zij willen wonen.   Om te …

Lees meer
Prioriteiten en keuzes, visie Ouderen 
15 april 2022
Ouderen

Van visie naar uitvoering: prioriteiten en keuzes

De coalitie Ouderen heeft eind 2021 haar toekomstvisie vastgesteld. Hierin worden uitgangspunten benoemd op zeven thema’s die helpen om ouderen in Amsterdam vitaal oud te laten worden. Nu is het aan de coalitie om vanuit die visie gezamenlijk keuzes te maken. Onlangs heeft de coalitie daarom een aantal prioriteiten benoemd. …

Lees meer
Van strategisch portfolio naar uitvoering 
06 april 2022
Digitale zorg

Van strategisch portfolio naar uitvoering

Om de (grote) ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond waar te maken is het nodig om de krachten te bundelen, ook op het gebied van digitale zorg. Mensen en middelen richten op een voor gebruikers eenvoudiger ICT-landschap door minder fragmentatie en het bereiken van schaalgrootte ten behoeve van de betaalbaarheid. …

Lees meer
 
25 maart 2022
Groei van de stad

Bijeenkomst ‘Het bouwstenenboek: een verdiepingsslag’

De coalitie Groei van de Stad heeft 24 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd voor haar leden in Hotel Jakarta. De doelstelling – het ophalen van input en mooie, aansprekende voorbeelden over de 18 geformuleerde bouwstenen – is ruimschoots behaald. De deelnemers voerden een levendige discussie in groepen van wisselende samenstelling …

Lees meer
 
30 maart 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid in harten en hoofden van Amsterdammers

In 2018 startte Amsterdam Mentaal Gezond Thrive. Een unieke, sociale beweging waarmee we samen met veel organisaties en Amsterdammers, de mentale gezondheid en veerkracht van de stad willen bevorderen. Tijd om terug te blikken.   Waarom startte Thrive? In onze stad stijgt de vraag naar psychische hulp. De cijfers van …

Lees meer
Laat je niet vallen 
24 maart 2022
Ouderen

Laat je niet vallen!

Ieder jaar vallen in Amsterdam zo’n 36.000 65-plussers. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Als we niets doen, nemen die kosten de komende jaren alleen maar toe. Onder de noemer ‘Laat je niet vallen’ doen we hier sinds 2017 van alles aan.   Samen …

Lees meer
 
10 maart 2022

Vacature Kwartiermaker Stedelijk Digitaal Ecosysteem Welzijn & Zorg

Voor de stadsbrede samenwerking ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’ hebben de Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra en Elaa een opdracht voor:   Kwartiermaker Stedelijk Digitaal Ecosysteem Welzijn & Zorg 24 uur per week   Ben jij een echte innovator en heb je een hart voor zorg en welzijn? En …

Lees meer
 
02 februari 2022
Groei van de stad

Advies inrichting Zuidas

De coalitie Groei van de stad heeft in januari een denk- en toetsingsbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor (her-)ontwikkeling van de Zuidas. Gebiedsadviseur Frank Rouers van de gemeente Amsterdam presenteerde het Plan Maatschappelijke Voorzieningen Zuidas. De coalitieleden konden hierna vragen stellen en eventuele omissies onder de aandacht te brengen.   …

Lees meer
 
27 januari 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid: zijn we het eens en wat gaan we doen?

Op 13 januari was de 3de conferentie van de reeks ‘Mentale gezondheid en GGZ in Amsterdam Visie en actie’. Deze keer ging het om overeenstemming met alle partijen over de richting en kernthema’s. En duidelijkheid over wat eenieder gaat bijdragen. De coalitie mentale gezondheid en bestuurlijk overleg GGZ namen het …

Lees meer
 
26 januari 2022

Health Innovation School Amsterdam brengt creatieve oplossingen voor prangende vraagstukken 

Op 26 november was de eindpresentatie van het opleidingsprogramma Health Innovation School Amsterdam.   De deelnemers van het programma hebben prangende vraagstukken uit het programma Amsterdam Vitaal & Gezond onder de loep genomen, door te beginnen bij de doelgroep en wat die nodig heeft. Zij bedachten vervolgens nieuwe en creatieve …

Lees meer
 
26 januari 2022
Mentale gezondheid

Kom naar lichtkunst Flower of people op het Bijlmerplein

Steun elkaar in donkere dagen is de oproep van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond, Zuidoost en het Light Festival. Lichtkunst zorgt voor verbinding en steun. Flower of people is tot 9 februari te zien op het Bijlmerplein in Zuidoost.   “De lockdown maakt het minder gemakkelijk contact met elkaar te hebben. …

Lees meer
 
01 oktober 2021
Ouderen

Amsterdamse ouderen profiteren van wetenschap

De coalitie Ouderen en Amsterdam UMC hebben samen een ‘Kennisagenda ouderen’ opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad.   Om de juiste keuzes te maken in het ouderenbeleid, hebben we wetenschappelijke kennis en …

Lees meer
 
20 september 2021
Digitale zorg, Ouderen

cBoards: digitaal samenwerken met professionals, patiënt en mantelzorger

Kwetsbare ouderen in Amsterdam willen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom werken we nu op een aantal plekken in de ouderenzorg samen via cBoards.   cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling contact hebben, maar ook met de patiënten zelf en hun mantelzorgers. …

Lees meer
 
20 mei 2021
Ouderen

Mooi resultaat in vernieuwend wonen voor ouderen

Het bieden van passende woonvormen voor ouderen met mogelijkheden voor zorg en ondersteuning is een van de acht prioriteiten van de coalitie Ouderen. Daarin is een mooi resultaat te melden. In Het Nieuwe Schouw in Noord werd in 2021 een groep woningen voor ouderen met een Iraanse achtergrond feestelijk geopend. …

Lees meer
 
03 mei 2021
Groei van de stad

Strandeiland – Een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het IJ!

Strandeiland is een toekomstige stadswijk van Amsterdam. Nu nog een ‘strandbak’, maar in de toekomst gaan er Amsterdammers wonen, werken en leven. In 2040 is dit één van de grootste wijken van Amsterdam. Deze ‘ontwikkelomgeving’ geeft de coalitie Groei van de stad een unieke kans om vooraf te sturen op …

Lees meer
 
12 april 2021
Chronisch zieken

Belangrijke stap richting de juiste zorg op de juiste plek

Eén van de ambities van de coalitie Chronisch zieken is om mensen met een chronische aandoening de juiste hulp, op de juiste plek en door de juiste professional te bieden. Daarbij is de uitdaging om te zorgen voor een structuur waarin deelnemende organisaties de juiste prioriteiten stellen en de verantwoordelijkheden …

Lees meer
 
02 maart 2021
Jeugd & gezin

Hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

Professionals in de jeugdzorg zeggen unaniem onvoldoende tijd te hebben voor de cliënt. Voor 3 op de 5 is de werkdruk hoog tot zeer hoog. Slechts 27% van de administratie draagt bij aan de behandeling. Een greep uit de conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Minder lasten, meer plezier in de jeugdzorg’. …

Lees meer
 
08 februari 2021
Arbeidsmarkt & onderwijs

Opening Servicecentrum voor Onderwijs en Zorg

Zorgorganisaties en medewerkers kunnen sinds 8 februari terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Organisaties kunnen er snel en makkelijk een parkeervergunning voor hun medewerkers aanvragen. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de voorrangsregeling voor een woning. Binnenkort start een proef, waardoor medewerkers hier bijvoorbeeld ook een (elektrische) …

Lees meer
 
01 februari 2021
Chronisch zieken

Op weg naar een gezondere voedselomgeving

Gemeenten hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde voedselomgeving, maar missen juridische bevoegdheden om in te grijpen in de groeiende ongezonde voedselomgeving. Dit blijkt uit eigen onderzoek van Amsterdam, Den Haag, Ede, Rotterdam en Utrecht, en uit het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in …

Lees meer
 
13 januari 2021
Chronisch zieken

Verbinden sociaal en medisch domein in Amsterdam een stap dichterbij

Een belangrijke mijlpaal voor de coalitie Chronisch zieken: de subsidieaanvraag bij ZonMw om Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLi) beter aan te laten sluiten op het sociale domein is gehonoreerd.   De GLi is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas en richt zich op een gedragsverandering om een gezonde levensstijl te bereiken …

Lees meer
 
15 december 2020
Ouderen

Dementienetwerken in de stadsdelen

In verschillende stadsdelen ontstaan netwerken van zorg- en welzijnspartners. Deze netwerken richten zich op ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit medisch en sociaal perspectief. De stadsbrede coalitie Ouderen werkt aan het verder vormgeven van deze netwerken.   Samenwerkingsafspraken Mensen met dementie en hun naasten willen, naast medische …

Lees meer