Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Transformatieplannen

IZA-transformatieaanvragen

 

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

 

Het belangrijkste criterium is dat het hierbij gaat om ‘impactvolle transformaties’. Dit zijn initiatieven die substantiële impact hebben op één van de volgende voorwaarden:

 • Het zorggebruik in de zorgverzekeringswet
 • Regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken
 • De inzet van personeel
 • De omvang van zorgvastgoed

Ook moeten de initiatieven die met transformatiegelden aangevraagd worden in lijn zijn met het regioplan wat met alle samenwerkingspartners van Amsterdam Vitaal & Gezond is opgesteld. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft een beoordelingskader opgesteld. Meer informatie over dat kader vind je hier.

 

Amsterdam Vitaal & Gezond en transformatiegelden

Om te toetsen of transformatieplannen inderdaad voldoen aan deze criteria en daarmee aan de doelstellingen van het IZA, is een beoordelingskader opgesteld.

 

Onderdeel van dat beoordelingskader is het advies over de beoordeling van het transformatieplan door de desbetreffende coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond. De coalitie bekijkt of de transformatieplannen bijdragen aan de doelen van het regioplan. De coalitie geeft op basis daarvan een advies over de beoordeling aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zilveren Kruis beoordeelt uiteindelijk de aanvraag.

 

Door de transformatieplannen te delen met de coalitie houden we als stad tevens inzicht en overzicht op initiatieven in de stad en zijn we in staat om initiatieven te verbinden en te ontdubbelen.

 

Contact

Ben jij een aanvraag aan het voorbereiden of wil je sparren over een aanvraag? Mail dan naar info@vitaalgezond.amsterdam en geef aan welke coalitie het beste bij jouw aanvraag past. Wij zorgen ervoor dat jouw mail terecht komt bij de contactperso(o)n(en) van de betreffende coalitie. Is het van toepassing op meerdere coalities? Geef dan maximaal twee coalities op.

De coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond zijn:

 • Coalitie Ouderen
 • Coalitie Chronische zieken
 • Coalitie Mentale gezondheid
 • Coalitie Jeugd & Gezin
 • Coalitie Digitale Zorg
 • Coalitie Arbeidsmarkt & Onderwijs
 • Coalitie Groei van de Stad:
 • Coalitie Acute Zorg

 

Vragen over Amsterdam Vitaal & Gezond en dit proces? Neem contact op met de programma-regisseur Inge Müller.