Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
02 februari 2022
Groei van de stad

Advies inrichting Zuidas

De coalitie Groei van de stad heeft in januari een denk- en toetsingsbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor (her-)ontwikkeling van de Zuidas. Gebiedsadviseur Frank Rouers van de gemeente Amsterdam presenteerde het Plan Maatschappelijke Voorzieningen Zuidas. De coalitieleden konden hierna vragen stellen en eventuele omissies onder de aandacht te brengen.

 

Algemeen wordt de conclusie gedeeld dat inzicht in de doelgroepen bepalend is voor de voorzieningen die er moeten komen. Het daarbij behorende zorg- en welzijnslandschap zou meer integraal met een herkenbare onderlinge verbinding moeten worden ingetekend. Zo bevat het plan nauwelijks woon- en zorgvoorzieningen voor (alleenstaande) ouderen, terwijl deze doelgroep een steeds groter deel van de huishoudens vormt.
Een ander aandachtspunt: de kosten. De hoge Amsterdamse grondprijzen werpen barrières op voor zorg- en welzijnsinstellingen én eerstelijnszorgverleners om zich op de Zuidas te vestigen. De zorgvergoedingen lopen geen gelijke tred met die van de vastgoed- en huurprijsontwikkelingen in de grote steden.

 

Benieuwd naar alle uitkomsten van deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Marieke Maier.