Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
13 december 2023
Chronisch zieken, Ouderen

Dialoogsessies ouderen: Bewustwording, meedoen en meedenken

Wat is nodig als het gaat om passende keuzes maken bij het krijgen van zorg en welzijn die beter aansluit op de leefwereld en behoeften van de ouderen? Hiervoor gaan de coalities chronisch zieken en ouderen in 2024 dialoogsessies organiseren samen met Amsterdamse ouderen. Deze sessies richten zich op een actieve manier van bewustwording, meedoen en meedenken. Want er is een groeiende en veranderende vraag naar zorg en welzijn voor ouderen, waardoor schaarste onvermijdelijk is.

 

 

Startbijeenkomst ‘autonomie’

 

Om de dialoogsessies zo goed mogelijk te organiseren hebben de coalities, begeleid door het Centrum voor Cliëntervaringen, verdiepende gesprekken gevoerd met de deelnemers. Voor de startbijeenkomst op 30 november is gekozen om ‘autonomie’ te bespreken.

 

Hoe kan je als oudere met een hulpvraag de touwtjes in handen houden? Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? Uit de verdiepende gesprekken is een mooie top 3 gekomen:

  • Gezien worden en serieus genomen worden.
  • Kunnen leven volgens je eigen waarden.
  • Snelle en flexibele aanpak bij het verstrekken van voorzieningen (denk aan woningaanpassing) en ouderen mee laten praten over het te voeren beleid.

 

De uitvoeringsagenda’s

 

Afsluitend werd de vraag gesteld richting de coalities chronisch zieken en ouderen hoe de dialoogsessies onderdeel gaan uitmaken van het besluitvormingsproces? Anders gezegd: de ouderen willen hun stem en inbreng terugzien in de uitvoeringsagenda’s!