Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Initiatieven

Groei van de stad

Strandeiland

Strandeiland is een toekomstige stadswijk van Amsterdam. Nu nog een ‘strandbak’, maar in de toekomst gaan er Amsterdammers wonen, werken en leven. In 2040 is dit één van de grootste wijken van Amsterdam. Deze ‘ontwikkelomgeving’ geeft de coalitie Groei van de stad een unieke kans om vooraf te sturen op …

Lees meer
Chronisch zieken

Amsterdamse Sport- en Beweegweek

Tijdens de Amsterdamse Sport- en Beweegweek, van vrijdag 20 t/m zondag 29 september 2024 worden er door de hele stad gratis sport- en beweegactiviteiten aangeboden waar iedere Amsterdammer aan mee kan doen. Een initiatief dat we met trots onder de vlag van Amsterdam Vitaal & Gezond en in samenwerking met …

Lees meer
Arbeidsmarkt & onderwijs

Actieleernetwerk Magneet

Het concept van “Magneet” biedt een oplossing voor het probleem van personeelstekorten, vooral in de gezondheidszorg. Dit idee vindt zijn oorsprong in Amerikaanse ziekenhuizen in de jaren ’80, waar sommige organisaties geen last hadden van tekorten dankzij hun aantrekkingskracht op personeel, vergelijkbaar met een magneet. De coalitie Arbeidsmarkt & Onderwijs …

Lees meer
Ouderen

Lang Leven Thuisflats: woningen voor ouderen

Het aantal senioren groeit landelijk naar 5 miljoen in 2040. En daarvan zijn er 1,8 miljoen alleenstaand. Dat levert niet alleen een vraagstuk op voor de woningmarkt, maar ook voor de zorg. Onderlinge zorg in de buurt kan dit helpen opvangen. Het zou enorm helpen als mensen kunnen kiezen voor …

Lees meer
Programma Gezond leven makkelijker maken
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Leernetwerk Gezond Leven Makkelijker Maken

Een goede gezondheid is niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend. Zorg- en welzijnsorganisatie hebben de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het aanbod toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen in de stad. Daarom bouwen we samen met GGD Amsterdam aan een leernetwerk Gezond Leven Makkelijker Maken.   Een goede gezondheid …

Lees meer
Ouderen

Samenspel cruciaal tussen ouderen, naasten en instanties

De huidige disbalans in vraag en aanbod vraagt om ingrijpende veranderingen om wonen, zorg en welzijn beschikbaar te houden voor de Amsterdamse oudere. Nu, maar ook in 2040. De coalitie Ouderen verwoordt het in haar visie. Daarbij geeft ze ook een eerste doorkijk naar de strategische uitgangspunten.   Iedereen heeft …

Lees meer
Ouderen

Amsterdamse ouderen profiteren van wetenschap

De Coalitie Ouderen en Amsterdam UMC hebben samen een kennisagenda ouderen opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad.   Om de juiste keuzes te maken in het ouderenbeleid, hebben we wetenschappelijke kennis en inzichten nodig. …

Lees meer
Groei van de stad

Regietafel Maatschappelijk Vastgoed Amsterdam

Op 18 januari 2022 was de kick-off van de ‘Regietafel Maatschappelijk Vastgoed’ op. Dit is een platform waar zorg- en welzijnsorganisaties het beschikbare vastgoed voor (ver)koop, (ver)huur of gebruik met elkaar delen. Zo krijgen en houden zij regie over de inzet van maatschappelijk vastgoed voor zorg en welzijn in Amsterdam. …

Lees meer
Ouderen

1 stad, 1 team, 1 telefoonnummer

We spreken Thom van de Pol. Thom is de kersverse projectleider Nachtzorg. Maar nieuw in het veld is hij zeker niet. Op de vraag “wat drijft jou om je hard te maken voor Nachtzorg in Amsterdam”, is zijn antwoord volmondig “1 stad, 1 team, 1 telefoonnummer”.   Het hulpverlenersbloed stroomt …

Lees meer
Digitale zorg, Ouderen

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en daarom werken we via cBoards

cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals contact hebben met elkaar, met de patiënten zelf en hun mantelzorgers.   Doordat we als partners van Amsterdam Vitaal & Gezond voor één digitaal instrument kiezen, is de complexiteit voor gebruikers beperkt. En de implementatie- en beheerkosten zijn lager. In een …

Lees meer
Jeugd & gezin

Jeugdhulp en volwassenen GGZ samen voor kwetsbare gezinnen

Voor de kwetsbare gezinnen – waarbij ouders geen uitweg meer weten en het veel vraagt hun situatie te verbeteren – is inzet vanuit jeugdhulp én volwassenen GGZ essentieel. We moeten samen voor het gezin gaan, door samen de juiste hulp te bieden. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld waarbij Sociaal Psychiatrisch …

Lees meer
Arbeidsmarkt & onderwijs

Servicecentrum voor Onderwijs en Zorg

Zorgorganisaties en medewerkers kunnen terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Organisaties kunnen er snel en makkelijk een parkeervergunning voor hun medewerkers aanvragen. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de voorrangsregeling voor een woning. Medewerkers kunnen er ook een (elektrische) deelfiets of -scooter aanvragen.   Terugdringen personeelstekorten Het …

Lees meer
Bouwstenenboek, de inclusieve stad
Groei van de stad

Bouwstenenboek: De inclusieve stad

Vanaf 2020 hebben de leden van de Coalitie Groei van de Stad hun visie, wensen en ideeën met elkaar gedeeld over hoe het Amsterdamse woon-/zorglandschap ingericht moet worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht om elke inwoner gezond te houden en weer te krijgen, mocht het even tegenzitten. …

Lees meer