Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Arbeidsmarkt & onderwijs

We hebben én houden voldoende zorg- en welzijnsprofessionals, die toegewijd, tevreden, goed toegerust en breed inzetbaar zijn. Zij richten zich vooral op preventie en welzijn van de burgers van de stad. En werken hierbij – over de grenzen van organisaties heen – in wisselende multidisciplinaire verbanden.

We richten ons op de volgende lijnen:
1
Kiezen en toeleiden
 • Imago van zorg en welzijn versterken.
 • Jongeren stimuleren om te kiezen voor een baan in zorg en welzijn.
 • Mensen uit andere sectoren interesseren voor een baan in zorg en welzijn.
 • MBO-ers en HBO-ers laagdrempelig kennis laten maken met de verschillende beroepen en opleidingen in zorg en welzijn.
2
Leren en opleiden
 • Regionale vraag en aanbod van personeel bij elkaar brengen.
 • Mensen coachen, trainen en opleiden voor in- of doorstroom in de sector.
3
Werken en behoud
 • Aandacht voor behoud van medewerkers in zorg en welzijn.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Fitte en vrolijke zorg- en welzijnsprofessionals.
 • Werken in zorg en welzijn aantrekkelijk maken en houden.
4
Randvoorwaarden

Voor specifieke groepen professionals maken we de randvoorwaarden voor het werken in de sector zorg en welzijn aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door regelingen voor huisvesting, parkeren en vervoer.

Het personeelstekort zal in de toekomst  alleen maar toenemen. Daarom zetten we de komende tijd in op:

 

‘Werken en behoud’

Hoe zorgen we ervoor dat we de beste werkgevers worden die we kunnen zijn?

 

‘Anders organiseren’

We zoeken naar oplossingen waarmee we de cliënten helpen en de professionals ontlasten:

 • Wat kan of moet anders in het Amsterdamse werkveld van zorg en welzijn? En hoe beïnvloedt dit de inrichting van functies?
 • Wanneer is de inzet van zorg- en welzijnsprofessionals écht nodig?
 • Wanneer kan techniek helpen? Of de inzet van andere professionals?
 • Waar kunnen – of moeten – we de samenwerking tussen zorgprofessionals en welzijnsprofessionals versterken?

 

Servicecentrum voor Onderwijs en Zorg

Zorgorganisaties en medewerkers kunnen terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Organisaties kunnen er snel en makkelijk een parkeervergunning voor hun medewerkers aanvragen. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de voorrangsregeling voor een woning. Medewerkers kunnen er ook...
Lees verder

De coalitie Arbeidsmarkt & onderwijs is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Denk hierbij aan aanbieders in zorg en welzijn (bijvoorbeeld ziekenhuizen, VVT, jeugdzorg), onderwijs (ROC’s en hogescholen), Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam.

03 april 2024
Arbeidsmarkt & onderwijs

Samen innoveren door ‘Anders opleiden in de zorg’

Het personeelstekort in de zorg, in combinatie met de toenemende complexe zorgvraag, vraagt om innovatief en anders opleiden. In ‘Anders opleiden in de zorg’ werken ziekenhuizen, VVT- en GGZ-organisaties daarom in Amsterdam samen met mbo, hbo en het vervolgonderwijs aan een intersectorale en interprofessionele inzet van simulatieonderwijs en leerafdelingen. Studenten ...
Lees verder
28 februari 2023
Arbeidsmarkt & onderwijs

Samen de handen ineen voor de regionale arbeidsmarkt

De coalitie arbeidsmarkt & onderwijs richt zich op een vernieuwende aanpak van de regionale arbeidsmarktproblematiek met als doel de verbetering van regionale toeleiding van potentiële zorgmedewerkers. Barbara van Os en Suzanne van Triest-Limmen zijn samen als kwartiermakers concreet vanuit twee projecten aan de slag gegaan.   Eén loket voor werkgevers ...
Lees verder

59%

van de vacatures in zorg en welzijn staat langer dan 3
maanden open