Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
06 april 2022
Digitale zorg

Van strategisch portfolio naar uitvoering

Om de (grote) ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond waar te maken is het nodig om de krachten te bundelen, ook op het gebied van digitale zorg. Mensen en middelen richten op een voor gebruikers eenvoudiger ICT-landschap door minder fragmentatie en het bereiken van schaalgrootte ten behoeve van de betaalbaarheid. Zo doen we “samen minder beter”!

 

De afgelopen maanden heeft de coalitie digitale zorg een strategisch portfolio neergezet om samen ‘minder beter’ echt in de praktijk te gaan brengen. Van meer dan 90 geïdentificeerde initiatieven kwamen we uit op 20 prioriteiten en 7 strategische thema’s die op 24 februari tijdens een coalitiebijeenkomst zijn vastgesteld.

 

Op de bijeenkomst van 13 april stond de vertaling daarvan naar executie en governance centraal. Hiervoor hebben we per strategisch thema voor alle projecten met een hoge impact scherp gesteld wat de rol van de coalitie Digitale Zorg is. De volgende stap is om coalitie bestuurlijk uit te breiden en voor elk thema trekkers te vinden om de executie en slagkracht te vergroten.

 

Wil je meer weten over het strategisch portfolio van de coalitie digitale zorg, neem dan contact op met een van de trekkers: Floor Bos, Elise van Batenburg en Arianne van Lavieren.