Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
03 mei 2021
Groei van de stad

Strandeiland – Een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het IJ!

Strandeiland is een toekomstige stadswijk van Amsterdam. Nu nog een ‘strandbak’, maar in de toekomst gaan er Amsterdammers wonen, werken en leven. In 2040 is dit één van de grootste wijken van Amsterdam. Deze ‘ontwikkelomgeving’ geeft de coalitie Groei van de stad een unieke kans om vooraf te sturen op stenen (hardware) en cement (sociale infrastructuur) voor de inrichting en indeling van het zorglandschap. Omgekeerd kan het Strandeiland ook fungeren als een toetssteen voor het Bouwstenenboek dat de coalitie in 2022 oplevert.