Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
28 februari 2023
Ouderen

Amsterdams Actieplan Dementie 2023 opgesteld

Het aantal mensen met dementie in Amsterdam stijgt enorm de komende jaren. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat het knelt in de zorg en ondersteuning. Daarom is het Amsterdams Actieplan Dementie 2023 opgesteld in opdracht van de Coalitie Ouderen van Amsterdam Vitaal & Gezond. 

 

Het doel van het actieplan is beter passende en toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Dat gebeurt aan de hand van vijf actielijnen:

  • data-analyse
  • levenspaden dementie
  • samenwerkingsafspraken en governance structuur
  • pilot Sociale Benadering Dementie
  • kennisopbouw en communicatie

Het is daarbij niet de bedoeling om nieuwe dingen te ontwikkelen, maar het bestaande beter te richten. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Daniel de Groot

 

Download het Amsterdams Actieplan Dementie

Amsterdams Actieplan Dementie