Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Mentale gezondheid

Alle Amsterdammers hebben de kans om mentaal zo gezond mogelijk te leven. In 2030 zijn er 10% minder Amsterdammers met matige mentale problemen en er doen er meer mee in de samenleving. De zorg en ondersteuning aan hen is gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, gaat uit van hun mogelijkheden, is cultuursensitief en ondersteunt – zo nodig – kinderen en hun ouders.

We richten ons op preventie, vroegsignalering en samenwerking. We zetten in met:
1
Pilot 'GGZ-vriendelijke-wijk'

In Zuidoost Bijlmer is een netwerk gevormd dat bestaat uit verschillende partners uit zorg en welzijn, ervaringsdeskundigen en bewonersinitiatieven. Dit netwerk zet kleine experimenten op om samen tot actie te komen rond bepaalde thema’s. Hierbij ligt de focus op samenwerking, kennis delen, herstelmogelijkheden versterken en trainingen over houding en gedrag. Twee thema’s zijn ‘gelijkwaardigheid’ en ‘geestkracht’. Samen werken we aan effectieve en cultuursensitieve oplossingen om het mentaal welbevinden te verbeteren.

2
Training Mental Health First Aid

We stimuleren de buurtbewoners en professionals om de training ‘Mental Health First Aid (MHFA)’ te volgen. Hierin komt het volgende aan de orde:

  • Hoe herken je psychische klachten?
  • Hoe benader je mensen met psychische klachten?
  • Hoe kan je ze ondersteunen en verwijzen naar passende hulp?

Met deze trainingen verbetert de vroegsignalering van psychische klachten en de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

3
Thrive Amsterdam

‘Thrive’ is een sociale beweging voor en door Amsterdammers.
‘To thrive’ betekent ‘opbloeien’. We willen dat Amsterdam een stad is waar iedereen de kans heeft om mentaal zo goed mogelijk op te groeien, te wonen en te werken. Samen met inwoners, onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers versterken we de mentale gezondheid en veerkracht van alle Amsterdammers. De beweging richt zich op het doorbreken van mentale problemen, het normaliseren van het ‘anders zijn’ en het tegengaan van stigma.

"We kijken altijd naar gezondheid vanuit een breder perspectief. Dus dat is niet alleen of je lekker in je vel zit, maar ook of je hoofd goed is, of je vrienden hebt. En of je in een veilige buurt woont. Die brede definitie van gezondheid past heel goed bij deze aanpak."
Georgette Fijneman, Zilveren Kruis

De coalitie Mentale gezondheid is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van mentale gezondheid. De volgende organisaties zijn betrokken: Elaa, Gemeente Amsterdam, GGD, Arkin, GGZ inGeest, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam.

10 oktober 2022
Mentale gezondheid

Zin in brunchen, schilderen of juist gamen?

Kom dan naar Samen020! Dé Amsterdamse week van de mentale gezondheid is al een eind op weg maar er zijn nog kansen om nieuwe kennis en energie op te doen. Van 10 t/m 16 oktober krijg je op allerlei plekken in de stad gratis inspiratie. Ga lekker aan de slag met jouw ...
Lees verder
30 maart 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid in harten en hoofden van Amsterdammers

In 2018 startte Amsterdam Mentaal Gezond Thrive. Een unieke, sociale beweging waarmee we samen met veel organisaties en Amsterdammers, de mentale gezondheid en veerkracht van de stad willen bevorderen. Tijd om terug te blikken.   Waarom startte Thrive? In onze stad stijgt de vraag naar psychische hulp. De cijfers van ...
Lees verder

45%

van de Amsterdammers heeft matig psychische klachten