Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
17 augustus 2022
Groei van de stad

Meedenken over de zorg/woonvisie voor Strandeiland

“Niemand is een eiland”, dat is de missie waaronder de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen samenwerken aan een zorg/woonvisie voor Strandeiland. Strandeiland is het vijfde eiland van de wijk IJburg en is nu nog een grote zandvlakte. In 2025 verrijzen de eerste van 8.000 woningen. Het nieuwbouwproject biedt een unieke kans om van ‘onderop’ vernieuwende concepten op het gebied van wonen en zorg & welzijn naar de praktijk te vertalen en toe te passen. Een kans die coalitie Groei van de stad niet laat liggen.

 

In september wordt er daarom een werkatelier georganiseerd om een zorg/woonvisie op te stellen voor dit nieuwe stukje Amsterdam, inclusief een uitvoeringsagenda. Met potentiële bewoners en betrokken professionals werken we gezamenlijk uit wat ervoor nodig is om tot een sterke sociale infrastructuur te komen op Strandeiland. Zodat straks iedereen in deze nieuwe stadswijk het gevoel heeft er niet alleen voor te staan.

 

Als we de concept zorg/woonvisie hebben opgesteld, leggen we deze tezamen met de uitvoeringsagenda voor aan alle betrokken partijen. We zullen ons beeld van een sterke sociale infrastructuur voor Strandeiland dan breed delen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Jeroen Hofman, beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen bij de gemeente Amsterdam. Lees hier meer over hoe hij het fysieke en sociale domein met elkaar verbindt bij de gebiedsontwikkeling van Strandeiland.