Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Jeugd & gezin

Alle Amsterdamse kinderen hebben gelijke kansen om gezond op te groeien, kansen te grijpen en talenten te ontwikkelen.

We bereiken onze ambitie door:
1
Prioritering

 

Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen geven we de meeste aandacht.

2
Jeugd en gezin in beeld

 

We brengen in beeld wat er loopt in de stad rondom jeugd en gezin. We informeren en inspireren elkaar en we zorgen voor verbinding.

3
Projecten en duurzaamheid

We zijn een escalatietafel en pakken projecten op die niet ergens anders opgepakt kunnen worden. We zetten daarbij in op duurzame verandering.

4
Optimaal toegeruste professionals

We zorgen voor scholing en coaching.

We organiseren de coalitie met een achterban die we kunnen raadplegen. Denk onder andere aan de kinderombudsman, Jeugdplatform Amsterdam en cliënten- en jongerenraden. Deze achterban praat en denkt op verschillende manieren mee. Met deze samenstelling krijgt het cliëntperspectief een vaste plek bij alles wat we doen.

Jeugdhulp en volwassenen GGZ samen voor kwetsbare gezinnen

Voor de kwetsbare gezinnen – waarbij ouders geen uitweg meer weten en het veel vraagt hun situatie te verbeteren – is inzet vanuit jeugdhulp én volwassenen GGZ essentieel. We moeten samen voor het gezin gaan, door samen de juiste hulp...
Lees verder

De coalitie Jeugd & gezin is een bestuurlijke coalitie. Vanuit verschillende domeinen rondom jeugd en gezin zetten we ons in om (domeinoverstijgende) taaie vraagstukken op te lossen. Iedereen met betrekking tot jeugd en gezin aan tafel: jeugdhulpverlening, huisartsen, verloskundigen, GGD, buurtteams, beleidsmakers (gemeente), cliëntenorganisaties, zorgverzekeraar, onderwijs, GGZ.

15 augustus 2022
Jeugd & gezin

‘Bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen’ thema van De Week van de Gezonde en Kansrijke Start 2022

De Week van de Gezonde en Kansrijke Start, van 10 tot 14 oktober 2022, staat in het teken van het bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen. Armoede, schuld en chronische stress vergroten de kloof tussen een kansarme en kansrijke start. In combinatie met andere problematiek zoals slechte of onzekere huisvesting, ...
Lees verder
23 juni 2022
Jeugd & gezin

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige vaste waarde bij Jeugdbescherming

Na een succesvolle pilot van 2016 -2018 is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) een vaste waarde geworden bij Jeugdbescherming in de regio Amsterdam-Amstelland. Het team van drie SPV’ers wordt dit jaar verdubbeld naar zes. Ook wordt de inzet uitgebreid naar de William Schrikker Stichting. We vroegen Pieter Bijkerk, vanaf de ...
Lees verder

In bepaalde wijken heeft

25%

van de kinderen overgewicht