Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
04 juli 2022
Digitale zorg

Uitvoeringsfase van start

De afgelopen maanden heeft de digitale coalitie hard gewerkt om op basis van het vastgestelde strategische portfolio een start te maken met de uitvoeringsfase. Een overzicht van belangrijke onderdelen:

 

Uitbreiding bestuurlijke coalitie 
Om het bestuurlijke draagvlak uit te breiden, hebben we de coalitie mogen versterken met 7 nieuwe bestuurders naast onze voorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG. We zijn heel blij dat zij zich willen inzetten om samen in Amsterdam mensen en middelen te richten op een voor gebruikers eenvoudiger ICT-landschap door minder fragmentatie en het bereiken van schaalgrootte voor de betaalbaarheid. Zo doen we “samen minder beter”!

 • Maurice van den Bosch – RvB namens ziekenhuizen
 • Ger Baron – directeur Digitalisering en Innovatie en CTO gemeente Amsterdam
 • Jørgen Weekers – RvB Combiwel namens Sociaal Domein
 • Dick Veluwenkamp – RvB Akin namens GGZ
 • Anna van der Hulst – adjunct directeur GGD, preventie
 • Pien de Jong – RvB ZGAO namens VVT
 • Dion Zoontjes – Bestuur Amsterdamse Huisartsenalliantie
 • Jan Christiaan Huisman – strategisch adviseur ZK

Thematrekker op elke strategisch thema 
Ook hebben we thematrekkers benoemd voor elk strategisch thema binnen het portfolio. Zij sturen samen met de projectleiders binnen het betreffende thema op voortgang, delen lessons learned en escaleren indien nodig wanneer er bottlenecks zijn die stedelijke opschaling in de weg staan, naar de trekkers en bestuurlijke coalitie.

 • Toekomstbestendige gegevensuitwisseling – Yoanette den Boer, Amstelring
 • Optimale inzet van mensen en middelen – Cas de Bie, Cordaan
 • Governance CDZ – Floor Bos, Sigra
 • Juiste ondersteuning op juiste plek – Doike Zweers, AHa
 • Digitale inclusie – Gerrit de Jager, stadsdorpen
 • Digitaal ecosysteem voor Welzijn en Zorg – Truke van Boxtel, gemeente Amsterdam, Berend Buys Ballot, kwartiermaker
 • Slimme oplossing – Guido Zonneveld, BovenIJ

Wisseling van de wacht 
Elise van Batenburg, manager informatievoorzieningen van de gemeente Amsterdam vertrekt als trekker van de coalitie. Zij wordt Stafhoofd IV Advies & Regie bij het RIVM. Haar collega Tijs Roelofs, Hoofd Innovatie van de gemeente Amsterdam volgt haar op in het coalitie trekkersteam.

 

Bijeenkomst in Wicked Grounds 
Op dinsdag 28 juni hebben we tijdens een inspirerende en energieke coalitiebijeenkomst bij Wicked Grounds een start gemaakt met deze nieuwe governance en strategische thema’s. De komende tijd gaan we op deze wijze verder met elkaar aan de slag. Het doel is om nog meer focus aan te brengen door verbinding te organiseren met professionals en de andere coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond zodat we samen digitale zorg versnellen in Amsterdam. Iets wat hard nodig is met alle tekorten aan zorgpersoneel die dagelijks worden ervaren bij elke zorgaanbieder.

 

Wil je meer weten over het strategisch portfolio van de coalitie digitale zorg, neem dan contact op met een van de trekkers:

Floor Bos (fbos@sigra.nl)
Tijs Roeloefs (troelofs@amsterdam.nl)
Arianne van Lavieren (arianne.van.lavieren@zilverenkruis.nl)