Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
13 januari 2021
Chronisch zieken

Verbinden sociaal en medisch domein in Amsterdam een stap dichterbij

Een belangrijke mijlpaal voor de coalitie Chronisch zieken: de subsidieaanvraag bij ZonMw om Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLi) beter aan te laten sluiten op het sociale domein is gehonoreerd.

 

De GLi is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas en richt zich op een gedragsverandering om een gezonde levensstijl te bereiken en te behouden. Door deze subsidie kunnen we aan de slag met de aansluitende ondersteuning en zorg in het sociale domein. Op deze manier kunnen we een deelnemer een nog beter aanbod aanreiken waarmee doelen voor een gezonde(re) leefstijl meer in het bereik komen.

 

Neem voor meer informatie contact op met Stefan Wiggers, coalitie Chronisch zieken.