Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
24 juni 2022
Chronisch zieken

Uitbreiding van huisartsenpraktijken die met Krachtige Basiszorg starten in Amsterdam

Krachtige Basiszorg is een werkmethode van integrale benadering gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. De ingang voor het starten van deze samenwerking is de praktijk van de huisarts.

 

Meer rust, meer werkplezier 
In 2019 is Krachtige Basiszorg als tweejarige pilot van start gegaan in vier praktijken in Amsterdam; twee in Noord en twee in Zuidoost. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat Krachtige Basiszorg zorgt voor meer tijd voor de patiënt waardoor hun gezondheidsproblematiek beter kan worden ontrafeld en ingezet kan worden op passende zorg aansluitend bij de ervaren gezondheidsproblematiek. Er is meer rust en meer werkplezier voor de medewerkers van de huisartsenpraktijk en een betere samenwerking met andere professionals in de wijk. Hierdoor zorgen professionals uit het medisch en sociale domein er samen voor dat mensen met complexe problematiek de juiste zorg krijgen. Ook patiënten zijn erg positief over de aanpak.

 

Uitbreiding met acht praktijken  
In 2021 zijn daar acht praktijken bijgekomen in Nieuw-West, Zuidoost en Oost. Daarnaast heeft Zilveren Kruis met de Amsterdamse Huisartsen alliantie voor 2022 afspraken gemaakt om nog een aantal huisartsenpraktijken te laten deelnemen. Van de twintig ingestuurde plannen konden er uiteindelijk acht worden gefinancierd. De uitbreiding past in de ambitie van Amsterdam Vitaal & Gezond.

 

Achterstandswijken 
De nieuw deelnemende praktijken liggen in Amsterdam Noord en Nieuw-West in wijken met een hoog percentage achterstand, wat vaak resulteert in complexe problematiek op meerdere vlakken. Wijken waar de (ervaren) gezondheid veelal slecht is en de huisarts vaak het eerste vertrouwde gezicht en aanspreekpunt is. Vanuit de huisartsenpraktijken is er een grote behoefte om meer tijd en aandacht te kunnen hebben voor patiënten, vanuit een persoonsgerichte benadering en vanuit een netwerk van samenwerkingspartners in welzijn en informele zorg.
De deelnemende praktijken werken allen vanuit hun eigen projectplan, door henzelf op maat gemaakt op basis van ervaren problematiek. Natuurlijk zijn er elementen die in vrijwel alle praktijken terugkomen. Dat zijn bijvoorbeeld het 15-minuten spreekuur, een praktijkondersteuner Welzijn, scholing in een persoonsgerichte aanpak en uitbreiding van de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Ook kiezen veel deelnemers voor een gerichte aanpak voor specifieke patiëntgroepen, zoals kwetsbare gezinnen, (ex-)verslaafden of mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

Lerend netwerk 
Een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de verschillende zorggroepen in Amsterdam verzorgt de coördinatie en inhoudelijk sturing. De deelnemende praktijken vormen met elkaar een lerend netwerk en komen bij elkaar voor scholing en intervisie. Een mooie samenwerking van alle huisartsen in Amsterdam die zich verenigd hebben in de Amsterdamse Huisartsen alliantie, dé vertegenwoordiging van en voor alle huisartsen in Amsterdam. De Amsterdamse Huisartsen alliantie  en Zilveren Kruis werken samen om dit mooie programma mogelijk te maken voor inmiddels 100.000 bewoners van kwetsbare wijken. Het stelt de huisartsen in staat om de zorg en aandacht te geven die hier echt nodig is. Zoals één van hen zei: “Ik kan hierdoor aan brandpreventie doen in plaats van alleen brandjes blussen.”

 

Investeren in de eerste lijn loont  
De initiatiefnemers van Krachtige Basiszorg geloven dat er meer middelen nodig zijn om dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen leveren in praktijken met hoge percentages achterstandspatiënten. Investeren in de eerste lijn loont. Dat willen de huisartsen die met de pilot meedoen, dit jaar samen met de Amsterdamse Huisartsen alliantie en Zilveren Kruis aantonen.

 

“Met de Krachtige Basiszorg methode krijg je eindelijk de kans om je patiënt van verschillende posities te benaderen en te helpen. De samenwerking met andere hulpverleners geeft een stuk verdieping en plezier in de praktijk.” 

Johan Berendse, deelnemend huisarts

 

Meer informatie vind je op krachtige basiszorg.nl