Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
24 maart 2022
Ouderen

Laat je niet vallen!

Ieder jaar vallen in Amsterdam zo’n 36.000 65-plussers. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Als we niets doen, nemen die kosten de komende jaren alleen maar toe. Onder de noemer ‘Laat je niet vallen’ doen we hier sinds 2017 van alles aan.

 

Samen met zorg- en welzijnsprofessionals in de stad werken we aan een multifactoriële aanpak. Valongevallen bij ouderen worden namelijk veroorzaakt door (een interactie van) verschillende factoren. Met de juiste aanpak kunnen valongevallen bij ouderen voorkomen worden. Het ‘Laat je niet vallen’ programma voor 2022 is, na een paar ingewikkelde coronajaren, weer volop van start gegaan. Professionals worden getraind om mensen met een verhoogd valrisico te signaleren en adviezen te geven. En in de buurt van senioren worden interventies georganiseerd die het risico op vallen verkleinen.

 

Meer weten over het aanbod voor de senioren? Kijk op www.laatjenietvallen.nl. Heb je interesse in een scholing valpreventie voor jouw collega’s of heb je een andere vraag? Neem contact op met Annelies Krikke, projectleider valpreventie GGD Amsterdam.