Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
09 november 2022
Arbeidsmarkt & onderwijs

Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn opgeschaald vanwege 600 aanmeldingen

Om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en – welzijnssector aan te pakken, hebben de gemeente Amsterdam en opleidingsinstituten in Amsterdam samen met lokale zorgorganisaties een uniek oriëntatieprogramma ontwikkeld. Het doel van dit voor deelnemers kosteloze programma is om Amsterdamse zij-instromers van 23 jaar of ouder om te scholen voor werk in de zorg en/of welzijn. Zij-instromers maken tijdens het 10 weken durende programma kennis met tal van carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden. De cursisten worden gekoppeld aan de vacatures in de sector en zijn vervolgens verzekerd van een betaalde baan. 

 

10 keer meer aanmeldingen dan verwacht
Aanvankelijk was de doelstelling van het programma om 30 tot 60 inschrijvingen te realiseren. Omdat er met zo’n 600 inschrijvingen bijna 10 keer zoveel aanmeldingen binnenkwamen dan verwacht, werd het aantal opleidingsprogramma’s opgeschaald van 4 naar 7. Door het grote aantal aanmeldingen is er ondanks de opschaling een wachtlijst voor deelname aan het programma. De initiatiefnemers van het programma Zorg & Welzijn hebben besloten het programma te verlengen om alle aanmelders de kans te geven om het programma te volgen.

 

600 van de 2.500 openstaande Amsterdamse vacatures mogelijk opgevuld

Zorg en Welzijn streeft ernaar deelnemers aan een passende baan te helpen en het uitvalpercentage zo laag mogelijk te houden. Het programma geeft deelnemers extra inzicht in de sector, hun eigen talenten, motivatie en wensen. Hierdoor kan de cursist een goed beargumenteerde keus maken voor een zorgbaan die bij hem/haar/hen past. Projectleider Helena Schuengel geeft haar visie op het succes van het initiatief, “Wij hadden niet verwacht dat het programma meer dan 10 keer het aantal aanmeldingen zou opleveren dan gepland. Op deze manier kunnen we een significante bijdrage leveren aan het oplossen van de tekorten in de sector. In groot Amsterdam zijn 2.500 openstaande vacatures in de zorgsector. Als al onze cursisten na afloop van het oriëntatieprogramma kiezen voor een baan in de zorg lossen wij een heel groot deel van het personeelstekort op. Aan ons de taak om de perfecte match te maken en uitval te beperken. Aanmelden kan uiteraard nog steeds”, volgens Schuengel

 

Zorg en welzijn benaderd door ministeries en gemeentes
Verschillende Nederlandse gemeenten en regionale werkgeversverenigingen benaderen Zorg en Welzijn Amsterdam met de vraag inspiratiesessies te organiseren voor toekomstige ontwikkeling van programma’s in hun regio of stad. Zorg en Welzijn presenteerde het initiatief afgelopen september aan de Sociaal Economische Raad (SER). Projectleider Helena Schuengel geeft aan, “de presentatie bij de SER is een mooi voorbeeld van een regionaal initiatief, collectief werkgeverschap, samenwerking met meerdere opleiders en partnership met Gemeente Amsterdam en het Regionaal Mobiliteitsteam Groot-Amsterdam”.

 

Samenwerking met zorgpartners gegroeid van 24 naar 59
Naast het explosief aantal aanmeldingen is ook het aantal samenwerkingspartners vanuit de zorg gestegen van 24 naar 59. De eerste partners kwamen vooral uit Amsterdam. Organisaties uit verschillende steden en regio’s willen nu ook een actieve bijdrage leveren aan de lesprogramma’s.

“Samen met de Gemeente Amsterdam zijn we een avontuur aangegaan om mensen te interesseren voor een baan of stage in zorg en/of welzijn. Het resultaat is verbluffend. We zijn totaal anders gaan denken over het bereiken van de doelgroep. De meest waardevolle les? Wanneer je specifieke doelgroepen wilt bereiken moet je hun taal spreken. Mensen zijn vaak op zoek naar hun eigen talenten, voor sommigen is dit een grote uitdaging. Wij bieden een spiegel waardoor cursisten kunnen ontdekken wat voor baan bij hen past, en dat spreekt aan. We willen dit programma samen met de juiste partners nationaal uitrollen”. aldus Schuengel.

 

Bron: Health Experience Center / Zorg en Welzijn Amsterdam