Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
28 juni 2023
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Het verrijkte regiobeeld 2023 staat online

Alweer zo’n 4 jaar terug ontstond Amsterdam Vitaal & Gezond. Een samenwerking tussen Cliëntenbelang Amsterdam, Elaa, Gemeente Amsterdam,  Sigra en Zilveren Kruis. Waarom? Om alle inwoners van Amsterdam in 2040 gelijke kansen te bieden op een goede gezondheid. Het regiobeeld van toen was het vertrekpunt. Nu hebben we opnieuw de gezondheidssituatie in de regio in beeld gebracht. Met een verrijkt regiobeeld. Waar staan we?

 

Verrijkte regiobeeld 2023 
Het nieuwe beeld bevat de belangrijkste elementen uit het Integraal Zorgakkoord, maar we hebben ook nieuwe elementen toegevoegd. Zo keken we bijvoorbeeld naar voorspellingen van het zorggebruik, de gezondheid van de Amsterdammer, vergelijkingen tussen verwachte en werkelijke zorgkosten, gedetailleerde informatie per stadsdeel, wonen en zorg, en inzichten in palliatieve zorg. Dit vernieuwde beeld dient als leidraad voor onze toekomstig koers. We richten ons specifiek op dat alle Amsterdammers met gelijke kansen, veerkrachtig en gezond opgroeien, leven en ouder worden.

 

Ontwikkelingen in de zorgkantoorregio Amsterdam 
In de regio Amsterdam zijn er grote verschillen in gezondheid. Zo wordt er in Amsterdam meer gerookt, minder bewogen en meer alcohol gedronken ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Het aantal gezonde levensjaren verschilt per stadsdeel, evenals hoe inwoners hun eigen gezondheid ervaren. Zowel bij jeugd als volwassen is er een hoog zorggebruik van geestelijke gezondheid. Ook onder ouderen is het zorggebruik hoog en door toenemende vergrijzing is de verwachting dat dit nog meer wordt. De wachtlijsten in de zorg en personeelstekorten zijn in lijn met landelijke ontwikkelingen. Een ander belangrijk punt is de bevolkingsgroei: tegen 2030 zal de bevolking met maar liefst 12% zijn gegroeid.

 

Het verkleinen van gezondheidsverschillen
Ons doel is de gezondheidsverschillen tussen de inwoners van Amsterdam te verkleinen, vooral voor mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie of beperkingen. We zien ook dat verschillende factoren invloed hebben op de gezondheid, zoals roken, bewegen en gezonde voeding. Het is zorgwekkend dat mensen die in Amsterdam wonen over het algemeen minder oud worden. Daarom willen en moeten we hier gezamenlijk en als geheel aan werken.

 

Voortgangsprogramma van de coalities 2022  
In de Voortgangsrapportage kun je lezen over het vele werk dat de coalities al hebben verzet. Voor Mentale gezondheid bieden we digitale ondersteuning aan bewoners. In Zuidoost hebben we het WegwijsGGZ-programma met herstel ondersteunende intakegesprekken. Daarbij bespreken cliënten en hun naasten wat hun hulpvraag is en welke aanpak het beste aansluit. Voor Ouderen zijn er nu netwerken waar zorgmedewerkers culturele ervaringen uitwisselen. Arbeidsmarkt & Onderwijs ontving maar liefst 600 inschrijvingen voor een oriëntatieprogramma over zorg en welzijn. Een ander mooi voorbeeld is Krachtige basiszorg en Welzijn op recept. In de medisch sociale samenwerking hebben de huisartsen vanuit het programma krachtige basiszorg meer tijd voor de patiënt en kunnen zij doorverwijzen naar een welzijnscoach in het sociaal domein. Dit maakt dat meer Amsterdammers op de juiste plek ondersteuning krijgen. Tot slot werkt Digitale Zorg aan een toegangspoort die Amsterdammers met gezondheids- of welzijnsvragen de juiste weg wijst.

 

Wil je het regiobeeld bekijken?  
Download het regiobeeld hier: Regiobeeld Amsterdam 2023

Vanaf 1 juli vind je deze ook op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.