Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
01 juli 2022
Ouderen

Save the date: werkconferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’

Met het oog op de uitdaging om in de drukke woon-, zorg- en welzijnsmarkt in Amsterdam de juiste partijen aan elkaar te koppelen, organiseren we op 22 september de conferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’. Het doel van de conferentie is om woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen uit te dagen dit kansrijke avontuur met elkaar aan te gaan en een exclusief partnership met elkaar te sluiten in een specifieke buurt of flat. Iedereen is van harte welkom.

 

In Amsterdam zijn de woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, de gemeenten en vele andere partijen zich bewust van de enorme vergrijzing die op ons afkomt en wat dat betekent voor de woonzorgopgave. Vele partijen zetten zich in om mooie woon(zorg)concepten te ontwikkelen die inspelen op de behoefte dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, óók als de zorgvraag zwaarder wordt. De vraag is alleen: redden we het daarmee? Het aantal 75+-ers in Amsterdam verdubbelt de komende 20 jaar, bouwtrajecten duren lang en grond is schaars. Bovendien staat de betaalbaarheid van dergelijke nieuwbouwwoningen onder druk, met name voor de sociale huurdersmarkt.

 

De ambassadeurs van de Taskforce Wonen & Zorg in Amsterdam zien een groot potentieel in het geschikt maken van bestaande flats in de meest vergrijsde buurten in Amsterdam. Dit kan door een exclusieve samenwerking tussen de woningcorporatie, eigenaar van de flat, een zorgpartij en een welzijnsorganisatie. Samen kunnen zij echt het verschil maken én in relatief korte tijd stappen zetten in de woonzorgopgave in Amsterdam.

 

Exclusieve partnerships

Een exclusief partnership tussen een woningcorporatie, een zorgpartij en een welzijnsorganisatie biedt kansen om met een gezamenlijke focus bestaande, vergrijsde flats ‘seniorproof’ te maken. Samen met de bewoners kijken zij waar de oudere bewoners tegenaan lopen bij het dagelijks leven en wat hen helpt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Doorgaans maken sociale verbindingen, leuke activiteiten en zorg en ondersteuning dichtbij al een groot verschil in de draagkracht van ouderen. Het team van de woningcorporatie en de zorg- en de welzijnsorganisatie zetten zich samen in voor oplossingen. Door deze exclusiviteit van samenwerkende partijen is er meer mogelijk en leren bewoners en het team elkaar kennen waardoor vragen eerder bij de juiste persoon terechtkomen. Bij de uitvoering kunnen zij allerlei partijen uit de wijk betrekken.

 

‘Huwelijksmarkt’

Onze ambitie is dat er in heel Amsterdam tal van dit soort exclusieve partnerships gevormd worden tussen een woningcorporatie en een zorg- en welzijnspartij die samen de verantwoordelijkheid oppakken om een specifieke buurt of flat geschikt te maken om langer thuis te wonen: een Lang Leven Thuisflat. De uitdaging is echter om in de drukke woon-, zorg- en welzijnsmarkt in Amsterdam de juiste partijen aan elkaar te koppelen. Partijen die eenzelfde doel nastreven en die in dezelfde wijk werkzaam zijn. Daarom organiseren wij op 22 september 2022 van 14:00 – 17:00 de conferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’. Het doel van de conferentie is om woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen uit te dagen dit kansrijke avontuur met elkaar aan te gaan en een exclusief partnership met elkaar te sluiten in een specifieke buurt of flat. Kortom deze conferentie wordt een ‘huwelijksmarkt’ in een decor van inspirerende voorbeelden! De exclusieve partnerships worden bij hun aanpak ondersteund door een stadsbrede structuur, over de domeinen wonen, zorg en welzijn heen, die het mogelijk maakt om goede voorbeelden te delen en doorbraken te ontwikkelen in knelpunten in de uitvoering. Zet deze datum, 22 september 2022 van 14:00 – 17:00, alvast in je agenda!

 

De initiatiefnemers van deze werkconferentie zijn:

  • Ambassadeurs Taskforce Wonen & Zorg in Amsterdam: Cees van Boven, raad van bestuur
  • Woonzorg Nederland; Pien de Jong, raad van bestuur Zorggroep Amsterdam Oost; Monique Cremers, raad van bestuur Amsta, Shula Rijxman, wethouder Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling Amsterdam.
  • Amsterdamse Coalitie Ouderen: Ronald Schmidt, raad van bestuur Cordaan en voorzitter; Liesbeth Zwanepol, inkoper V&V Zilveren Kruis Zorgkantoor en Jacqueline van Loon, directeur-bestuurder !WOON.
  • Gemeente Amsterdam: Henriette Rombouts, directeur Wonen.
  • Sociale Basis: Monique de Vries, directeur Combiwel