Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
23 maart 2023
Geen categorie

Online informatiesessie Masterplan Zuidoost, Nationaal Programma Samen Nieuw-West en Aanpak Noord

Amsterdammers in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord hebben geen gelijke kans op een goede gezondheid en zijn minder vitaal en gezond dan in andere delen van de stad. Hoe kunnen we onze aandacht juist op deze inwoners van de stad richten? In een online informatiesessie nemen Otto-Sander van der Veen en Jan Willen Sluiskes van de gemeente Amsterdam je mee in de integrale aanpakken voor deze stadsdelen.

 

De informatiesessie gaat in op wat de plannen inhouden, hoe we vanuit Amsterdam Vitaal & Gezond de verbinding leggen en wat zorg- en welzijnsorganisaties hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld in het eigen aanbod voor de inwoners van deze stadsdelen en rekening houdend met uitdaging van beschikbare tijd en menskracht. Concrete voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe een aanpak gelijktijdig verschillende doelen dient door community based werken. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Vooraf meer te weten komen over de plannen voor de stadsdelen? Klik hieronder door.

Masterplan Zuidoost

Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Aanpak Noord

 

Voor wie is de informatiesessie?
Bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals van de zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam.

 

Wanneer en waar?

De informatiesessie is te volgen op twee momenten:

  • Vrijdag 14 april, 9.00 – 10.00 uur, online (via MS Teams)
  • Maandag 17 april, 12.00 – 13.00 uur, online (MS via Teams)

Aanmelden
Meld je aan via dit formulier