Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Nieuws

Turkse en Marokkaanse ouderen blij met buurt, maar niet met woning 
19 april 2022
Ouderen

Turkse en Marokkaanse ouderen blij met buurt, maar niet met woning

De coalitie Ouderen wil beter zicht krijgen op de woonwensen van ouderen en de belemmeringen die zij ervaren in hun woon- en wijkomgeving.  Omdat het aantal 65-plussers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond de komende 10 jaar bijna verdubbelt, heeft Stichting !WOON onderzocht hoe zij willen wonen.   Om te …

Lees meer
Prioriteiten en keuzes, visie Ouderen 
15 april 2022
Ouderen

Van visie naar uitvoering: prioriteiten en keuzes

De coalitie Ouderen heeft eind 2021 haar toekomstvisie vastgesteld. Hierin worden uitgangspunten benoemd op zeven thema’s die helpen om ouderen in Amsterdam vitaal oud te laten worden. Nu is het aan de coalitie om vanuit die visie gezamenlijk keuzes te maken. Onlangs heeft de coalitie daarom een aantal prioriteiten benoemd. …

Lees meer
Van strategisch portfolio naar uitvoering 
06 april 2022
Digitale zorg

Van strategisch portfolio naar uitvoering

Om de (grote) ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond waar te maken is het nodig om de krachten te bundelen, ook op het gebied van digitale zorg. Mensen en middelen richten op een voor gebruikers eenvoudiger ICT-landschap door minder fragmentatie en het bereiken van schaalgrootte ten behoeve van de betaalbaarheid. …

Lees meer
 
25 maart 2022
Groei van de stad

Bijeenkomst ‘Het bouwstenenboek: een verdiepingsslag’

De coalitie Groei van de Stad heeft 24 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd voor haar leden in Hotel Jakarta. De doelstelling – het ophalen van input en mooie, aansprekende voorbeelden over de 18 geformuleerde bouwstenen – is ruimschoots behaald. De deelnemers voerden een levendige discussie in groepen van wisselende samenstelling …

Lees meer
 
30 maart 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid in harten en hoofden van Amsterdammers

In 2018 startte Amsterdam Mentaal Gezond Thrive. Een unieke, sociale beweging waarmee we samen met veel organisaties en Amsterdammers, de mentale gezondheid en veerkracht van de stad willen bevorderen. Tijd om terug te blikken.   Waarom startte Thrive? In onze stad stijgt de vraag naar psychische hulp. De cijfers van …

Lees meer
Laat je niet vallen 
24 maart 2022
Ouderen

Laat je niet vallen!

Ieder jaar vallen in Amsterdam zo’n 36.000 65-plussers. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Als we niets doen, nemen die kosten de komende jaren alleen maar toe. Onder de noemer ‘Laat je niet vallen’ doen we hier sinds 2017 van alles aan.   Samen …

Lees meer
 
10 maart 2022

Vacature Kwartiermaker Stedelijk Digitaal Ecosysteem Welzijn & Zorg

Voor de stadsbrede samenwerking ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’ hebben de Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra en Elaa een opdracht voor:   Kwartiermaker Stedelijk Digitaal Ecosysteem Welzijn & Zorg 24 uur per week   Ben jij een echte innovator en heb je een hart voor zorg en welzijn? En …

Lees meer
 
02 februari 2022
Groei van de stad

Advies inrichting Zuidas

De coalitie Groei van de stad heeft in januari een denk- en toetsingsbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor (her-)ontwikkeling van de Zuidas. Gebiedsadviseur Frank Rouers van de gemeente Amsterdam presenteerde het Plan Maatschappelijke Voorzieningen Zuidas. De coalitieleden konden hierna vragen stellen en eventuele omissies onder de aandacht te brengen.   …

Lees meer
 
27 januari 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid: zijn we het eens en wat gaan we doen?

Op 13 januari was de 3de conferentie van de reeks ‘Mentale gezondheid en GGZ in Amsterdam Visie en actie’. Deze keer ging het om overeenstemming met alle partijen over de richting en kernthema’s. En duidelijkheid over wat eenieder gaat bijdragen. De coalitie mentale gezondheid en bestuurlijk overleg GGZ namen het …

Lees meer
 
26 januari 2022

Health Innovation School Amsterdam brengt creatieve oplossingen voor prangende vraagstukken 

Op 26 november was de eindpresentatie van het opleidingsprogramma Health Innovation School Amsterdam.   De deelnemers van het programma hebben prangende vraagstukken uit het programma Amsterdam Vitaal & Gezond onder de loep genomen, door te beginnen bij de doelgroep en wat die nodig heeft. Zij bedachten vervolgens nieuwe en creatieve …

Lees meer
 
26 januari 2022
Mentale gezondheid

Kom naar lichtkunst Flower of people op het Bijlmerplein

Steun elkaar in donkere dagen is de oproep van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond, Zuidoost en het Light Festival. Lichtkunst zorgt voor verbinding en steun. Flower of people is tot 9 februari te zien op het Bijlmerplein in Zuidoost.   “De lockdown maakt het minder gemakkelijk contact met elkaar te hebben. …

Lees meer
 
01 oktober 2021
Ouderen

Amsterdamse ouderen profiteren van wetenschap

De coalitie Ouderen en Amsterdam UMC hebben samen een ‘Kennisagenda ouderen’ opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad.   Om de juiste keuzes te maken in het ouderenbeleid, hebben we wetenschappelijke kennis en …

Lees meer
 
20 september 2021
Digitale zorg, Ouderen

cBoards: digitaal samenwerken met professionals, patiënt en mantelzorger

Kwetsbare ouderen in Amsterdam willen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom werken we nu op een aantal plekken in de ouderenzorg samen via cBoards.   cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling contact hebben, maar ook met de patiënten zelf en hun mantelzorgers. …

Lees meer
 
20 mei 2021
Ouderen

Mooi resultaat in vernieuwend wonen voor ouderen

Het bieden van passende woonvormen voor ouderen met mogelijkheden voor zorg en ondersteuning is een van de acht prioriteiten van de coalitie Ouderen. Daarin is een mooi resultaat te melden. In Het Nieuwe Schouw in Noord werd in 2021 een groep woningen voor ouderen met een Iraanse achtergrond feestelijk geopend. …

Lees meer
 
03 mei 2021
Groei van de stad

Strandeiland – Een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het IJ!

Strandeiland is een toekomstige stadswijk van Amsterdam. Nu nog een ‘strandbak’, maar in de toekomst gaan er Amsterdammers wonen, werken en leven. In 2040 is dit één van de grootste wijken van Amsterdam. Deze ‘ontwikkelomgeving’ geeft de coalitie Groei van de stad een unieke kans om vooraf te sturen op …

Lees meer
 
12 april 2021
Chronisch zieken

Belangrijke stap richting de juiste zorg op de juiste plek

Eén van de ambities van de coalitie Chronisch zieken is om mensen met een chronische aandoening de juiste hulp, op de juiste plek en door de juiste professional te bieden. Daarbij is de uitdaging om te zorgen voor een structuur waarin deelnemende organisaties de juiste prioriteiten stellen en de verantwoordelijkheden …

Lees meer
 
02 maart 2021
Jeugd & gezin

Hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

Professionals in de jeugdzorg zeggen unaniem onvoldoende tijd te hebben voor de cliënt. Voor 3 op de 5 is de werkdruk hoog tot zeer hoog. Slechts 27% van de administratie draagt bij aan de behandeling. Een greep uit de conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Minder lasten, meer plezier in de jeugdzorg’. …

Lees meer
 
08 februari 2021
Arbeidsmarkt & onderwijs

Opening Servicecentrum voor Onderwijs en Zorg

Zorgorganisaties en medewerkers kunnen sinds 8 februari terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Organisaties kunnen er snel en makkelijk een parkeervergunning voor hun medewerkers aanvragen. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de voorrangsregeling voor een woning. Binnenkort start een proef, waardoor medewerkers hier bijvoorbeeld ook een (elektrische) …

Lees meer
 
01 februari 2021
Chronisch zieken

Op weg naar een gezondere voedselomgeving

Gemeenten hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde voedselomgeving, maar missen juridische bevoegdheden om in te grijpen in de groeiende ongezonde voedselomgeving. Dit blijkt uit eigen onderzoek van Amsterdam, Den Haag, Ede, Rotterdam en Utrecht, en uit het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in …

Lees meer
 
13 januari 2021
Chronisch zieken

Verbinden sociaal en medisch domein in Amsterdam een stap dichterbij

Een belangrijke mijlpaal voor de coalitie Chronisch zieken: de subsidieaanvraag bij ZonMw om Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLi) beter aan te laten sluiten op het sociale domein is gehonoreerd.   De GLi is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas en richt zich op een gedragsverandering om een gezonde levensstijl te bereiken …

Lees meer
 
15 december 2020
Ouderen

Dementienetwerken in de stadsdelen

In verschillende stadsdelen ontstaan netwerken van zorg- en welzijnspartners. Deze netwerken richten zich op ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit medisch en sociaal perspectief. De stadsbrede coalitie Ouderen werkt aan het verder vormgeven van deze netwerken.   Samenwerkingsafspraken Mensen met dementie en hun naasten willen, naast medische …

Lees meer