Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
02 maart 2021
Jeugd & gezin

Hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

Professionals in de jeugdzorg zeggen unaniem onvoldoende tijd te hebben voor de cliënt. Voor 3 op de 5 is de werkdruk hoog tot zeer hoog. Slechts 27% van de administratie draagt bij aan de behandeling. Een greep uit de conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Minder lasten, meer plezier in de jeugdzorg’.

 

Het onderzoek werd begin 2021 onder een groot aantal aanbieders van jeugdhulp gedaan. Hieruit komt naar voren dat er een cultuuromslag nodig is van beheers- en resultaatgericht naar meer innovatiegericht werken. Er zijn niet meer controllers en managers nodig, maar dwarsdenkers die met slimme oplossingen komen om het werken in de jeugdzorg van minder lasten en meer plezier te voorzien.

 

Een paar van die oplossingen is al direct voorhanden. Zo is het advies een succesvol model uit de ouderenzorg met betrekking tot wachtlijstreductie te kopiëren naar de jeugdzorg. Het thuiswerken tijdens de coronacrisis leidde tot meer werkgeluk door minder reistijd, meer concentratie en eigen regie over de werkdag. Dit maakt het gewenst nog meer balans te zoeken tussen thuis en op kantoor werken en te investeren in digitale innovaties op dit gebied. Het merendeel van de aanbevelingen uit het onderzoek is gericht aan de coalitie Jeugd & gezin van Amsterdam Vitaal & Gezond. Die gaan hier mee aan de slag, maar er is inzet nodig van ons allen om het werkplezier van professionals te vergroten!