Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
15 april 2022
Ouderen

Van visie naar uitvoering: prioriteiten en keuzes

De coalitie Ouderen heeft eind 2021 haar toekomstvisie vastgesteld. Hierin worden uitgangspunten benoemd op zeven thema’s die helpen om ouderen in Amsterdam vitaal oud te laten worden. Nu is het aan de coalitie om vanuit die visie gezamenlijk keuzes te maken. Onlangs heeft de coalitie daarom een aantal prioriteiten benoemd.

 

Komende periode worden stadsbrede activiteiten ingezet en gevolgd die bijdragen aan een gezonde leefwereld in een prettige wijk, lokale ondersteuning en zorg en aan een geschikte woonsituatie voor ouderen.

 

Een aantal onderwerpen krijgt extra prioriteit. Wat is nodig om hierop een doorbraak te creëren, wat moeten we daarvoor met elkaar doen? De onderwerpen zijn:

  • het aanjagen van het maatschappelijk debat rondom ondersteuning en zorg in de toekomst
  • een betere verbinding tussen formele en informele ondersteuning en zorg
  • het uitwerken van een regiovisie op de inrichting van de subacute keten
  • het experimenteren met innovatieve woonvormen.

Hier gaat de coalitie de komende maanden mee aan de slag.