Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Digitale zorg

We verbeteren zorg en welzijn met domeinoverstijgende informatie- en communicatietechnologie. De cliënten voeren hiermee zelf de regie op hun gezondheid. En zorg- en welzijnsprofessionals kunnen veilig informatie uitwisselen en samenwerken: onderling én met cliënten.

We zetten in op samen, minder, beter, doen:
1
Samen: gezamenlijk keuzes maken

 

We maken met elkaar keuzes voor de hele stad.
We ondersteunen zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam bij de inzet van ICT, die toegankelijk is voor iedereen.

2
Minder: focus aanbrengen

 

We maken ICT minder complex en goedkoper voor de gebruikers. Dit doen we onder andere door te sturen op schaalgrootte. En door landelijk én in de regio te zorgen voor samenhang in ICT-ontwikkelingen.

 

3
Beter: voor Amsterdammers en professionals

We sturen op doelmatige oplossingen die zorg en welzijn beter maken: voor cliënten, burgers én zorg- en welzijnsprofessionals.

4
Doen: implementeren en opschalen

 

We experimenteren met slimme technologieën, zoals sociale kunstmatige intelligentie en robotisering.

cBoards is een digitale omgeving die alles en iedereen samenbrengt: de oudere, de naasten, de professionals en alle gegevens”

 

Lees meer

 

 

 

De coalitie Digitale zorg is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van digitale zorg. Vanuit verschillende sectoren werken we aan betere informatie- en communicatietechnologie.

11 april 2024
Digitale zorg

Kom naar de interactieve bijeenkomst van coalitie digitale zorg op dinsdag 28 mei

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en uitvoering van het strategisch portfolio van de coalitie digitale zorg? Kom dan naar de brede, interactieve bijeenkomst over de onmisbare rol van digitalisering in de transformatie van welzijn en zorg! Meld je hier aan.   Word bijgepraat over de voortgang van de 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 ...
Lees verder
08 april 2024
Digitale zorg

Een innovatie of IZA-aanvraag met een digitale component? Neem contact op met de coalitie digitale zorg

Ga je in jouw organisatie een digitale innovatie invoeren die effect heeft op je samenwerkingspartners of heeft jouw IZA- aanvraag een digitale component? De samenwerkingspartners van Amsterdam Vitaal & Gezond hebben afgesproken dat in die gevallen door de relevante coalitie getoetst wordt op de ambitie van de coalitie digitale zorg. ...
Lees verder