Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Digitale zorg

We verbeteren zorg en welzijn met domeinoverstijgende informatie- en communicatietechnologie. De cliënten voeren hiermee zelf de regie op hun gezondheid. En zorg- en welzijnsprofessionals kunnen veilig informatie uitwisselen en samenwerken: onderling én met cliënten.

We zetten in op samen, minder, beter, doen:
1
Samen: gezamenlijk keuzes maken

 

We maken met elkaar keuzes voor de hele stad.
We ondersteunen zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam bij de inzet van ICT, die toegankelijk is voor iedereen.

2
Minder: focus aanbrengen

 

We maken ICT minder complex en goedkoper voor de gebruikers. Dit doen we onder andere door te sturen op schaalgrootte. En door landelijk én in de regio te zorgen voor samenhang in ICT-ontwikkelingen.

 

3
Beter: voor Amsterdammers en professionals

We sturen op doelmatige oplossingen die zorg en welzijn beter maken: voor cliënten, burgers én zorg- en welzijnsprofessionals.

4
Doen: implementeren en opschalen

 

We experimenteren met slimme technologieën, zoals sociale kunstmatige intelligentie en robotisering.

cBoards is een digitale omgeving die alles en iedereen samenbrengt: de oudere, de naasten, de professionals en alle gegevens”

 

Lees meer

 

 

 

De coalitie Digitale zorg is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van digitale zorg. Vanuit verschillende sectoren werken we aan betere informatie- en communicatietechnologie.

23 oktober 2023
Digitale zorg

De Digitale voordeur op Dutch Design Week 2023

Het kost tijd, een netwerk en vaardigheden om de juiste zorg of ondersteuning te vinden. Vaak trekken de meest kwetsbare mensen aan het kortste eind. Tegelijkertijd is er geen ruimte voor meer zorg. Er moet iets veranderen. De coalitie digitale zorg werkt daarom aan de ‘Digitale voordeur’, technologie die ervoor ...
Lees verder
31 mei 2023
Digitale zorg

Bijeenkomst coalitie Digitale Zorg

De coalitie Digitale Zorg organiseert een brede en interactieve bijeenkomst op maandag 12 juni van 14.00 tot 17.00 uur bij DROOG in Amsterdam. De coalitie Digitale Zorg heeft als motto:   “Samen maken we keuzes voor optimale digitalisering en inzet van technologie voor de beste zorg en welzijn van alle ...
Lees verder