Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
06 juli 2023
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Amsterdam Vitaal & Gezond landelijk praktijkvoorbeeld Juiste Zorg op de Juiste Plek

 

De website Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) noemt Amsterdam Vitaal & Gezond als praktijkvoorbeeld van een lokale aanpak om zorg en welzijn meer rondom patiënten te organiseren. In gesprek met Femmy Muller (Zilveren Kruis) en Christèle Warmerdam (Sigra) wordt duidelijk hoe het doel van Amsterdam Vitaal & Gezond aansluit bij JZOJP.

 

De mens centraal

JZOJP is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Voor hen staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit is het streven om (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen te brengen (verplaatsen) en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS wil deze beweging helpen versnellen en verspreiden. Tevens moedigt VWS partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen.

 

Ieder zijn rol

JZOJP geeft op haar website meerdere praktijkvoorbeelden die laten zien hoe zorg meer rondom patiënten te organiseren is. Over de aanpak in Amsterdam zegt Femmy: “Een belangrijke succesfactor van Amsterdam Vitaal & Gezond is dat ieder zijn eigen rol pakt. Professionals en inwoners brengen de inhoudelijke expertise in. Sigra en Elaa verbinden de zorg- en welzijnsaanbieders. De financiers geven richting aan het kader en passen de financiering aan als dat nodig is. Dat maakt deze samenwerking zo krachtig. Het betekent ook dat wij als zorgverzekeraar een stapje terug doen. Hiervóór gingen we soms te veel op de stoel van de zorgverlener zitten. Nu maken we afspraken over het gewenste resultaat. De zorgverleners bepalen zelf hoe ze dat bereiken.”

 

Lees het hele interview met Femmy en Christèle hier.