Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
25 maart 2022
Groei van de stad

Bijeenkomst ‘Het bouwstenenboek: een verdiepingsslag’

De coalitie Groei van de Stad heeft 24 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd voor haar leden in Hotel Jakarta. De doelstelling – het ophalen van input en mooie, aansprekende voorbeelden over de 18 geformuleerde bouwstenen – is ruimschoots behaald. De deelnemers voerden een levendige discussie in groepen van wisselende samenstelling rond 4 thema’s.

 

De 4 thema’s zijn:

 

  • De inwoners in hun woning
  • Kwaliteit van woonomgeving en openbare ruimte
  • Focus op preventie en positieve gezondheid
  • Samenhang tussen wonen met zorg en zorginfrastructuur

 

De opbrengst van deze sessie verwerken we in het binnenkort uit te brengen bouwstenenboek. Dit is bestemd voor de stadplanners en -ontwikkelaars van de Gemeente Amsterdam.

 

Bijeenkomst Bouwstenenboek