Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
03 april 2024
Arbeidsmarkt & onderwijs

Samen innoveren door ‘Anders opleiden in de zorg’

Het personeelstekort in de zorg, in combinatie met de toenemende complexe zorgvraag, vraagt om innovatief en anders opleiden. In ‘Anders opleiden in de zorg’ werken ziekenhuizen, VVT- en GGZ-organisaties daarom in Amsterdam samen met mbo, hbo en het vervolgonderwijs aan een intersectorale en interprofessionele inzet van simulatieonderwijs en leerafdelingen. Studenten en zorgprofessionals krijgen hiermee de mogelijkheid om op een veilige manier te oefenen en te leren, buiten de vaak overbelaste (toekomstige) werkplek.

 

De samenwerking draagt bij aan:

•       Aansluiting van het onderwijscurriculum op de leerbehoefte van de aankomende generatie studenten en huidige medewerkers, zodat deze passend is bij de ontwikkelingen in de zorgsector en op de arbeidsmarkt.

•       Een adviserende expertgroep die in de toekomst door kennis te delen, zorginstellingen kan helpen begeleiden bij de implementatie van leerafdelingen.

•       Een adviserende expertgroep die in samenwerking met de onderwijsinstituten zorgt voor brede implementatie van simulatieonderwijs.

•       Praktijk- en wetenschappelijk onderzoek dat toepasbaar is voor zowel zorginstellingen als onderwijsinstituten.

 

Voor meer informatie over Anders opleiden in de zorg, neem je contact op met kwartiermaker Suzanne van Triest-Limmen svtriest@sigra.nl

 

Anders opleiden in de zorg is tot stand gekomen vanuit vraag uit de samenwerkingsverbanden:

•       Zorg Opleidingen Noordwest Nederland (ZONN)

•       Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde (SPInOV)