Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Ouderen

In 2040 leiden alle ouderen een vitaal en betekenisvol leven in een vertrouwde omgeving. Ongeacht hun achtergrond, inkomen en behoefte aan ondersteuning.

Wij richten ons op:
1
Vitaliteit

Verbetering, behoud of herstel van functioneren, met aandacht voor sociaal contact. Bijvoorbeeld:

  • Minder val-incidenten.
  • Bewustwording bij de ouderen en hun naasten om zich goed voor te bereiden op de laatste levensfase.
  • Herstel van de dementieketens in de stadsdelen.
2
Netwerkzorg

We werken samen in een netwerk van ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. We voorkomen crises en ontregelingen door:

  • Preventieve inzet van eerstelijnszorg.
  • Een stedelijk team voor nachtzorg.
  • Doorontwikkeling van het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg en digitale gegevensuitwisseling tussen professionals.
3
Wonen en zorg

Ouderen blijven zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving wonen, met voldoende voorzieningen. We zetten in op meer passende woonvormen met mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Door geclusterde woonvormen bijvoorbeeld, en slimme aanpassingen.

De huidige disbalans in vraag en aanbod vraagt om ingrijpende veranderingen om wonen, zorg en welzijn beschikbaar te houden voor de Amsterdamse oudere. Nu, maar ook in 2040. De coalitie Ouderen verwoordt het in haar visie.

 

Lees meer en bekijk de visie 2040

We hebben samen met Amsterdam UMC een kennisagenda ouderen opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad. De wetenschap helpt hiermee om het beleid en de uitvoering te verbeteren.

 

Lees meer en bekijk de Kennisagenda

cBoards is een digitale omgeving die alles en iedereen samenbrengt: de oudere, de naasten, de professionals en alle gegevens.

 

Zo werken we écht samen!

 

Lees meer

 

 

 

1 stad, 1 team, 1 telefoonnummer

We spreken Thom van de Pol. Thom is de kersverse projectleider Nachtzorg. Maar nieuw in het veld is hij zeker niet. Op de vraag “wat drijft jou om je hard te maken voor Nachtzorg in Amsterdam”, is zijn antwoord volmondig...
Lees verder

De coalitie Ouderen is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Langer thuis wonen in een vertrouwde omgeving vraagt inzet en samenwerking vanuit verschillende sectoren: verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, woningcorporaties, de gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Maar ook Cliëntenbelang Amsterdam en ouderen zelf zitten aan tafel.

15 december 2022
Ouderen

Lang Leven Thuisflats: woningen voor ouderen

Het aantal senioren groeit landelijk naar 5 miljoen in 2040. En daarvan zijn er 1,8 miljoen alleenstaand. Dat levert niet alleen een vraagstuk op voor de woningmarkt, maar ook voor de zorg. Onderlinge zorg in de buurt kan dit helpen opvangen. Het zou enorm helpen als mensen kunnen kiezen voor ...
Lees verder
22 juli 2022
Ouderen

Programma werkconferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’ bekend

We staan voor een uitdagende opgave: het aantal 75 plussers in Amsterdam verdubbelt en deze groep woont langer zelfstandig, ook als de zorgvraag toeneemt. Hoe kunnen we inspelen op de grote woonzorgbehoefte die ontstaat? Tijdens de werkconferentie op donderdag 22 september bekijken we de oplossing van Lang Leven Thuisflats. Bestuurders, ...
Lees verder

Bijna

50%

van de gebroken heupen voorkom je met valtraining