Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Ouderen

In 2040 leiden alle ouderen een vitaal en betekenisvol leven in een vertrouwde omgeving. Ongeacht hun achtergrond, inkomen en behoefte aan ondersteuning.

Wij richten ons op:
1
Gezond leven in een prettige wijk

Ouderen zijn zo lang mogelijk vitaal oud, met een stevig persoonlijk netwerk en ze doen actief mee aan de samenleving. We werken bijvoorbeeld aan:

  • Het versterken van de sociale basis, zoals laagdrempelige ondersteuning en ontmoeting.
  • Een gezonde leefstijl: voeding, bewegen en middelengebruik.
  • Het herstel van de dementieketens.
2
(lokale) ondersteuning en zorg

Ouderen ontvangen de informele en formele ondersteuning en zorg die nodig is. Eerst vanuit het eigen netwerk en waar nodig met welzijnsondersteuning of zorg. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

3
Geschikte woonsituatie

Ouderen blijven zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving wonen, met voldoende voorzieningen. We zetten in op meer passende woonvormen met mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 

De kracht van samen
In 2040 is Amsterdam een stad waarin mensen zo lang mogelijk vitaal oud worden. Een stad waarin ouderen zo lang mogelijk prettig en gelukkig thuis leven in een gezonde wijk of buurt. Waarin ze de juiste ondersteuning en zorg krijgen en toegang hebben tot een geschikte woning. Ook een stad waar ouderen actief meedoen in de maatschappij met een stevig persoonlijk netwerk om hen heen.

 

Een mooie schets van de toekomst, maar tegelijkertijd een forse opgave om te realiseren. We zien in onze aanpak ‘de kracht van samen’. Dat is spannend, maar wij geloven er in: de toekomst bouwen we met elkaar.

 

Lees meer over het kernverhaal

We hebben samen met Amsterdam UMC een kennisagenda ouderen opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad. De wetenschap helpt hiermee om het beleid en de uitvoering te verbeteren.

 

Lees meer en bekijk de Kennisagenda

Ouder worden is hard werken. Daarom willen we niet meer dokters en verpleegkundigen rondom ouderen organiseren, maar aan de voorkant zorgen dat ouderen de juiste ondersteuning en zorg op de juiste plek krijgen.’ Bekijk de video voor meer informatie over onze ambitie.

 

 

 

 

 

1 stad, 1 team, 1 telefoonnummer

We spreken Thom van de Pol. Thom is de kersverse projectleider Nachtzorg. Maar nieuw in het veld is hij zeker niet. Op de vraag “wat drijft jou om je hard te maken voor Nachtzorg in Amsterdam”, is zijn antwoord volmondig...
Lees verder

De coalitie Ouderen is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Langer thuis wonen in een vertrouwde omgeving vraagt inzet en samenwerking vanuit verschillende sectoren: verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, woningcorporaties, de gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Maar ook Cliëntenbelang Amsterdam en ouderen zelf zitten aan tafel.

01 oktober 2023
Ouderen

Theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen’ van 16 t/m 20 oktober bij zorgorganisaties Amsterdam

Van 16 t/m 20 oktober komt ‘Mag ik je kussen?’ naar Amsterdam, een theatervoorstelling over de zorg van morgen. Het is een ontroerend verhaal over een alleenstaande man met dementie, zijn reizende dochter en het zorgteam om hem heen. De zorg doet er alles aan om de man overeind te ...
Lees verder
08 mei 2023
Ouderen

De kracht van samen

Voor de coalitie Ouderen is een mooie ambitie opgesteld: In 2040 is Amsterdam een stad waarin mensen vitaal oud worden. Een stad waarin ouderen zo lang mogelijk prettig en gelukkig thuis leven in een gezonde wijk of buurt. Waarin ze de juiste ondersteuning en zorg krijgen en toegang hebben tot ...
Lees verder

Bijna

50%

van de gebroken heupen voorkom je met valtraining