Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
01 december 2022
Groei van de stad

Werkatelier Strandeiland een succes!

Eind september heeft de gemeente Amsterdam een Werkatelier Strandeiland georganiseerd. Aanwezig waren verschillende belanghebbenden en ervaringsdeskundigen uit de zorg- en welzijnssector die hun stem mochten laten horen over de inrichting van het woonzorglandschap van het op te leveren gebied. Leden van de Coalitie Groei van de Stad kregen zo  de mogelijkheid om de plannen rond Strandeiland te toetsen aan het door de coalitie opgeleverde Bouwstenenboek (versie 1.0).

 

Hun ervaringen in een paar quotes samengevat:

“Er werden scherpe gesprekken gevoerd en ook praktische aanknopingspunten geboden over wat nodig is in een wijk, waar pijnpunten zitten, en welke best practices voorhanden zijn. Door bewoners en ervaringsdeskundigen in dit stadium al te betrekken, stimuleer je het eigenaarschap binnen de wijk.”

“Laten we van plannen naar actie gaan en maak de samenwerking concreet! Dat credo is waargemaakt tijdens het werkatelier.”

 

Tijdens het werkatelier is aan bewoners en ervaringsdeskundigen gevraagd om criteria op te stellen voor zorgvoorzieningen op Strandeiland. Hieraan wordt nu gewerkt en ze worden door de projectgroep Strandeiland opgenomen in een actieplan. Meer informatie? Mail met Marieke Maier.