Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
19 april 2023
Groei van de stad

Het Bouwstenenboek in beeld

De coalitie Groei van de Stad heeft een Bouwstenenboek ontwikkeld met 13 bouwstenen die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van nieuwe en bestaande wijken.

 

Wat betekenen deze bouwstenen voor de huidige en toekomstige inwoners van Amsterdam? En hoe worden mensen die structureel in een ongelijke positie betrokken bij de plannen?

 

 

Naar het Bouwstenenboek