Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
20 september 2021
Digitale zorg, Ouderen

cBoards: digitaal samenwerken met professionals, patiënt en mantelzorger

Kwetsbare ouderen in Amsterdam willen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom werken we nu op een aantal plekken in de ouderenzorg samen via cBoards.

 

cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling contact hebben, maar ook met de patiënten zelf en hun mantelzorgers. Doordat we als partners van Amsterdam Vitaal & Gezond voor één digitaal instrument kiezen, is de complexiteit voor gebruikers beperkt en de implementatie- en beheerkosten lager. In een gezamenlijk traject heeft de coalitie Digitale zorg gekozen voor cBoards als applicatie om netwerkzorg digitaal te faciliteren. De ziekenhuizen, VVT en huisartsen implementeren cBoards op dit moment in diverse ‘zorgstraten’ zoals Hartfalen en Kwetsbare Ouderen. Eind 2021 en medio 2022 wordt de inzet van cBoards geëvalueerd.

 

Multidisciplinair patiëntendossier

Een board is een multidisciplinair patiëntendossier dat zich richt op een bepaald zorgthema. Denk aan ouderenzorg, valpreventie, wondzorg, medicatiebeoordeling, hartfalen, COPD of COVID-19. Een board maakt medische gegevens inzichtelijk en biedt communicatietools zoals een chatfunctie en beeldbellen. Ook heeft het mogelijkheden voor telemonitoring. In een board worden alleen voor het thema relevante medische gegevens gedeeld en alleen relevante personen zijn betrokken. Deze thematische opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de disciplines overzichtelijk en efficiënt.

 

Aansluiten op cBoards

De stadsbrede implementatie van integrale ouderenzorg en de ingebruikname van cBoards en haar ouderenzorg board, vindt plaats op huisartsen-wijkgroepniveau. Lees in de brochure Ouderenzorg Amsterdam cBoards meer over het proces van aansluiten op cBoards. Wil je met je praktijk, apotheek of wijkteam meedoen? Meld je dan aan voor cBoards bij je wijkgroepcoördinator of stuur een e-mail naar het implementatieteam via mvdleij@sigra.nl.

 

Meer informatie.