Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
28 februari 2023
Arbeidsmarkt & onderwijs

Samen de handen ineen voor de regionale arbeidsmarkt

De coalitie arbeidsmarkt & onderwijs richt zich op een vernieuwende aanpak van de regionale arbeidsmarktproblematiek met als doel de verbetering van regionale toeleiding van potentiële zorgmedewerkers. Barbara van Os en Suzanne van Triest-Limmen zijn samen als kwartiermakers concreet vanuit twee projecten aan de slag gegaan.

 

Eén loket voor werkgevers en werkzoekenden

Het bundelen van oriëntatie, scholing en matching, dat betekent dat werkzoekenden en werkgevers voor hun loopbaanpad terecht kunnen bij één loket. Het voordeel is betere herkenbaarheid voor werkgevers en werkzoekenden, minder uitval van kandidaten, meer schaalgrootte en vooral ook verlichting van werkgevers. De kracht van het loopbaanpad zit in de samenwerking met werkgevers en opleiders, waarin het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam een faciliterende rol op zich neemt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan oplossingsmogelijkheden voor mogelijke knelpunten binnen de arbeidsmarkt.

 

Carriere Experience

Een persoonlijke manier om potentiële zorgprofessionals toe te leiden naar de sector zorg en welzijn door hen te inspireren en te informeren over alle mogelijkheden rondom het werken en leren: dat is het doel van de  ‘Carrière Experience’. Zowel fysieke- als online mogelijkheden worden hierbij verder verkend. De verbinding wordt gezocht met bestaande initiatieven. Zoals bijvoorbeeld met het project  ‘Anders opleiden in de zorg’. Hierbij worden nieuwe vormen verkend in het anders organiseren en vormgeven van stages. Doel is dat de opleidingscapaciteit in het onderwijs optimaal wordt benut en daarmee de instroom van studenten bij organisaties in zorg en welzijn wordt verbeterd.

 

Contact
Voor beide projecten gaat de coalitie graag in gesprek met zorg- en welzijnsorganisaties om de concepten te toetsen en verder aan te scherpen . Interesse? Neem voor ‘Eén loket voor werkgevers en werkzoekenden’ contact op met Barbara van Os en voor de ‘Carrière Experience’ of het project ‘Anders opleiden in de zorg’ met Suzanne van Triest-Limmen.