Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
01 oktober 2021
Ouderen

Amsterdamse ouderen profiteren van wetenschap

De coalitie Ouderen en Amsterdam UMC hebben samen een ‘Kennisagenda ouderen’ opgesteld om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad.

 

Om de juiste keuzes te maken in het ouderenbeleid, hebben we wetenschappelijke kennis en inzichten nodig. Vanuit Amsterdam Vitaal & Gezond zetten we daarom in op de samenwerking met kennisinstellingen. Ons doel: ervoor zorgen dat de samenleving profiteert van de bestaande kennis. En andersom: wetenschappers voeden met de maatschappelijke opgaven die vragen om wetenschappelijk onderzoek.

 

De coalitie Ouderen heeft acht grote thema’s vastgesteld die de komende jaren worden opgepakt. Amsterdam UMC gebruikte deze voor het opstellen van de kennisagenda. Door deze samenwerking is de agenda écht afgestemd op de Amsterdamse ouderen. Aan bod komen onder meer de acute zorg voor ouderen, zorg in de laatste levensfase en zorg voor mensen met dementie. Het document is opgesteld in samenwerking met o.a. ouderen, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 

Gezamenlijke ambitie

De kennisagenda is expliciet bedoeld om gezamenlijk de ouderenzorg van Amsterdam naar een hoger plan te tillen. Geen papieren exercitie dus, maar concrete acties. Simone Kukenheim (wethouder zorg) is enthousiast over deze coproductie: “De wetenschap helpt ons om het beleid en de uitvoering te verbeteren. Wat gaat goed in de ondersteuning en zorg voor ouderen, wat kan beter en waar maken we het verschil voor Amsterdammers? De reflectie van de wetenschap op de uitvoeringsagenda van de coalitie Ouderen helpt om deze vragen te beantwoorden en past bij onze ambitie om de samenwerking met de kennisinstellingen in de stad te intensiveren.”

 

Lees de kennisagenda