Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Stadsdelen

Binnen Amsterdam Vitaal & Gezond vindt de stedelijke afstemming plaats en wordt nieuw beleid gemaakt. In de stadsdelen en in de wijken krijgt het stedelijk beleid een plek en komt het tot uitvoering. De lokale vertaling is nodig omdat stadsdelen verschillen van elkaar: in de opgave, in demografie, en in de aanbieders van welzijn en zorg. Westerpark is anders dan Nieuw-West en Oud-Zuid is geen Amsterdam-Noord.

 

Door deze werkwijze kunnen we mooie voorbeelden naar andere stadsdelen doorvertalen. En dit werkt ook andersom: initiatieven vanuit de uitvoering kunnen aanleiding geven tot stedelijke verankering via Amsterdam Vitaal & Gezond.

 

Met Amsterdam Vitaal & Gezond ontstaat regionaal eigenaarschap en nemen we samen de verantwoordelijkheid om te bouwen aan de toekomst. En Amsterdammers zo gezond en vitaal mogelijk te maken.