Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
19 mei 2022
Geen categorie

Informatiesessie Sigra- algemene update

Op maandag 20 juni van 15.00 tot 16.00 of vrijdag 1 juli van 11.00 tot 12.00 is er een digitale informatiesessie, georganiseerd door Sigra.

Aanmelden voor een van deze sessies kan via dit formulier. Alle geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen.

 

Tweeënhalf jaar geleden hebben Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa de krachten gebundeld in deze stadsbrede samenwerking. Onze ambitie: in 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

 

In de informatiesessie kijken we terug naar de afgelopen twee jaar. Er is vanuit doelgroep en thema coalities hard gewerkt aan het concretiseren van de doelstellingen en het realiseren van mooie resultaten voor Amsterdammers. Dit vraagt ieders inzet, vertaling naar eigen organisatie, inkoop en regionaalbeleid. Want alleen samen kunnen we de ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond realiseren.