Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
19 april 2022
Ouderen

Turkse en Marokkaanse ouderen blij met buurt, maar niet met woning

De coalitie Ouderen wil beter zicht krijgen op de woonwensen van ouderen en de belemmeringen die zij ervaren in hun woon- en wijkomgeving.  Omdat het aantal 65-plussers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond de komende 10 jaar bijna verdubbelt, heeft Stichting !WOON onderzocht hoe zij willen wonen.

 

Om te onderzoeken wat de woonwensen van Turkse en Marokkaanse ouderen zijn, zijn de stedelijke Marokkaanse en Turkse organisaties EMCEMO en HTIB hierover op verzoek van !WOON met hun achterban in gesprek gegaan. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Turkse en Marokkaanse ouderen tevreden zijn over hun woonomgeving, maar ontevreden over hun woning. Zij willen, net als Nederlandse ouderen, het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat doen ze bij voorkeur in een driekamerwoning, het liefst in een buurt waarin veel mensen dezelfde etnische achtergrond hebben. Dat is vaak hun huidige buurt, waaraan ze dan ook gehecht zijn.

 

Maar liefst 96% van de Marokkaanse ouderen geeft aan te willen verhuizen, van de Turkse ouderen wil iets meer dan de helft graag een andere woning. Tegelijkertijd is er veel onwetendheid over hun mogelijkheden op de woningmarkt. Brochures in eigen taal zijn vanwege beperkte geletterdheid niet altijd zinvol, ook de verdergaande digitalisering van informatie is problematisch. De onderzoekers geven een paar heldere aanbevelingen: “Zoek actief contact met deze ouderen over hun woonsituatie, gebruik daarbij sleutelfiguren, zorg voor mondelinge voorlichting in eigen taal en organiseer ook aparte vrouwenbijeenkomsten.”

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat er duidelijke interesse is in geclusterde woonvormen. De onderzoekers pleiten ervoor om die bij voorkeur in de eigen woonomgeving te realiseren; zo blijven de sociale netwerken van de ouderen in tact. “En vergeet niet om hen, met behulp van de aanwezige etnische zelforganisaties, in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken.” Alle bevindingen en aanbevelingen zijn terug te lezen in Samenvatting-Woonwensen-Migrantenouderen.