Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
10 maart 2023
Chronisch zieken

Luisteren naar én leren van elkaar

De coalitie wil graag horen hoe de deelnemers tegen de hoofdthema’s aan kijken én hoe ervaringsdeskundigen betrokken willen worden bij de uitwerking van de thema’s. Hiervoor zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

 

Algemene opvatting is dat het goed is dat er naar de Amsterdammer wordt geluisterd en dat zij ook het uitgangspunt moeten zijn. Maar we moeten dat ook laten zien en vooral laten voelen. Eén van de suggesties was om de communicatie ook te richten aan de Amsterdammers. Vertel wat je doet en nodig mensen uit om inbreng te hebben bij de uitvoering van het programma. Hieronder in het kort wat we hebben besproken over de hoofdthema’s van de uitvoeringsagenda.

 

 • Passende Zorg
  Sluit aan op de levenskracht van mensen. Het systeem sluit nu onvoldoende aan op de behoeften van gebruikers. Zet de zorgvrager en professional centraal en ondersteun hen om tot de juiste oplossingen te komen.
 • Preventiestrategie 
  Zie gedrag niet als negatief of fout zoals bijvoorbeeld bij roken. Kijk waarom en wanneer iemand rookt, sta stil bij de beleving hiervan.
 • Samenwerking sociaal-medisch
  Een huisarts heeft slechts 10 minuten per patiënt, dat is voor een medisch-sociale opstelling te kort. Geef geen valse hoop. De problematiek kan vrij ingewikkeld zijn, die los je niet zomaar op.
 • Sociaal Medische Beweegketen
  Bewegen wordt vaak geassocieerd met presteren en daar hebben veel mensen slechte ervaringen mee. De vraag is: hoe breng je meer zachtheid in het moeten bewegen?

Tot slot is afgesproken om nader in te gaan op de verschillende thema’s middels een verdiepend gesprek. Het gesprek werd door alle deelnemers als waardevol en plezierig ervaren. Zo ook door ons als trekkers. In 2023 gaan we deze gesprekken dan ook structureel vervolgen!