Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
15 augustus 2022
Jeugd & gezin

‘Bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen’ thema van De Week van de Gezonde en Kansrijke Start 2022

De Week van de Gezonde en Kansrijke Start, van 10 tot 14 oktober 2022, staat in het teken van het bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen. Armoede, schuld en chronische stress vergroten de kloof tussen een kansarme en kansrijke start. In combinatie met andere problematiek zoals slechte of onzekere huisvesting, onveiligheid en minder (gezonde) voeding kan dit grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. De Week van de Gezonde en Kansrijke Start is een initiatief van de coalitie Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam. Coalitie Jeugd & Gezin werkt nauw met hen samen.

 

Tijdens de week ervaar je met een virtuele safari in de wijk wat bestaansonzekerheid betekent voor het ongeboren en jongste kind en het gezin. In de week formuleren ervaringsdeskundigen, zorgverleners, hulpverleners, organisaties uit de wijken, beleidsmakers en bestuurders wat er nodig is om bestaanszekerheid aan het begin van het leven te versterken en wat we morgen al kunnen doen. Want: bestaanszekerheid versterken in de eerste 1000 dagen, dat doen we samen.

  • Hoe voelt het om in een situatie van armoede en chronische stress te verkeren waarbij je niet meer goed kan functioneren? Wat doet dat met je?
  • Wat is het effect van bestaansonzekerheid op een zwangerschap, een baby of op de vroege ouder-kindrelatie?
  • Waarom wordt bestaansonzekerheid vaak van ouder op kind doorgegeven en welke unieke kansen bieden de 1e 1000 dagen om deze negatieve spiraal te doorbreken?
  • Welke stappen zijn er nodig?Welke rol pak je als hulpverlener, beleidsmaker, bestuurder of zorgverlener?
  • Wat kunnen we morgen al doen?

Jouw inzet is nodig – meld je aan

Ben je werkzaam als hulpverlener of als zorgprofessional in de geboortezorg? Bepaal jij het beleid dat van invloed is op de eerste 1000 dagen? Houd jij je bezig met huisvesting of schuldhulpverlening? Of werk je met gezinnen in kwetsbare situaties vanuit een buurt- of welzijnsorganisaties? Dan ben jij cruciaal voor een gezonde en kansrijke start van elk Amsterdams kind. De eerste 1000 dagen kan niet zonder jouw input, ervaring, kennis en invloed, meld je aan! Dat doe je via deze link.

 

Meer informatie over het programma van de Week van de Gezonde en Kansrijke Start vind je op de website. Mail bij vragen naar gks@amsterdam.nl.