Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Groei van de stad

Stadsmakers krijgen bouwstenen waarmee we nu en in de toekomst invulling kunnen geven aan de inrichting van het (woon-) zorglandschap. Die inrichting draagt bij aan de 10 extra gezonde levensjaren voor kwetsbare Amsterdammers. En is een vangnet voor de meest kwetsbare en hulpbehoevende inwoners. Er komen wijken waar we wonen, welzijn en zorg combineren. Met stimulatie van de zelfredzaamheid en zorg als dat nodig is.

De coalitie heeft de visie, wensen en ideeën over hoe het Amsterdamse woon-/zorglandschap ingericht moet worden op schrift gesteld in een bouwstenenboek. Het bouwstenenboek is opgebouwd rond drie thema's:
1
Woningen

 

De druk op de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing) stellen nieuwe eisen aan woningen, specifiek voor ouderen en kwetsbare groepen. Domotica en andere technologieën geven kansen om mensen beter bij de wijk te betrekken, en voor zorg op afstand. Dit vergroot de zelfstandigheid en betrokkenheid.

2
Woonomgeving en openbare ruimte

 

Een goed ingerichte, duurzame leefomgeving heeft een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid. Hierbij besteden we aandacht aan:

  • Toegankelijkheid voor iedereen
  • Voorzieningen op loopafstand
  • Herkenbaarheid van de omgeving

 

3
Preventie, positieve gezondheid en de samenhang tussen wonen en zorg

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt een nieuwe inrichting van zorg (infrastructuur). Preventie kan een zorgvraag uitstellen of voorkomen. We geven dit vorm door de positieve gezondheidsbenadering: ‘wat kan wél?’ Aandachtspunten in deze benadering zijn:

  • Dagelijks functioneren
  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Sociale en maatschappelijke participatie

Het Bouwstenenboek is onderdeel van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De input wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Omgevingsvisie op het thema Vitale buurten.

 

 

 

Naar het Bouwstenenboek. 

 

 

Strandeiland – een nieuwe wijk in het IJ – is een unieke kans om te sturen op inrichting en indeling van het zorglandschap en een toetssteen voor het Bouwstenenboek”

Regietafel Maatschappelijk Vastgoed Amsterdam

Op 18 januari 2022 was de kick-off van de ‘Regietafel Maatschappelijk Vastgoed’ op. Dit is een platform waar zorg- en welzijnsorganisaties het beschikbare vastgoed voor (ver)koop, (ver)huur of gebruik met elkaar delen. Zo krijgen en houden zij regie over de...
Lees verder

De coalitie Groei van de stad is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg. Het creëren en behouden van een gezonde en leefbare stad voor iedereen vraagt inzet en samenwerking vanuit allerlei sectoren. Gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en bewoners en cliënten zitten daarom aan dezelfde tafel.

19 april 2023
Groei van de stad

Het Bouwstenenboek in beeld

De coalitie Groei van de Stad heeft een Bouwstenenboek ontwikkeld met 13 bouwstenen die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van nieuwe en bestaande wijken.   Wat betekenen deze bouwstenen voor de huidige en toekomstige inwoners van Amsterdam? En hoe worden mensen die structureel in een ongelijke positie betrokken ...
Lees verder
01 december 2022
Groei van de stad

Werkatelier Strandeiland een succes!

Eind september heeft de gemeente Amsterdam een Werkatelier Strandeiland georganiseerd. Aanwezig waren verschillende belanghebbenden en ervaringsdeskundigen uit de zorg- en welzijnssector die hun stem mochten laten horen over de inrichting van het woonzorglandschap van het op te leveren gebied. Leden van de Coalitie Groei van de Stad kregen zo  de ...
Lees verder

Wachttijd sociale huurwoning in 2020

13

jaar