Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Chronisch zieken

Iedere Amsterdammer kan kiezen voor een gezonde leefstijl en chronisch zieken krijgen de juiste hulp.

We willen Amsterdam zo inrichten dat het gemakkelijk is om gezonde keuzes te maken. Dat de gezondheidsverschillen kleiner worden. Dat er minder chronisch zieken zijn en minder mensen met ernstig overgewicht. En dat iedereen de juiste hulp en ondersteuning krijgt, met aandacht voor de achterliggende problematiek. We zetten in op:
1
Omgeving

Een omgeving die uitnodigt tot een gezondere leefstijl en daardoor minder chronisch zieken en ernstig overgewicht. We richten ons op de voedselomgeving (denk bijvoorbeeld aan het aanbod van snackbars), de inrichting van de stad en de vervoersomgeving.

2
Preventie

Preventie gericht op gezondheidsbevordering en vitaliteit op het werk:

  • De gezonde wijk.
  • Een brede publieke aanpak; verbinden met bestaande initiatieven in de buurt.
  • Vitaliteitsafspraken met werkgevers.
3
Gezonde metropool

Amsterdam als gezonde metropool. We gaan in gesprek met de stad om te achterhalen wat de wensen en behoeften zijn.

4
Samenwerking

Goede samenwerking door hulp- en zorgverleners met een integrale blik. We zetten in op samenwerking in de wijk, tussen zorg en welzijn (medisch en sociaal).

5
Juiste zorg op juiste plek

Verschuiven en voorkomen van zorg; digitaal waar dat kan en met meer eigen regie. We zetten onder andere in op het verbeteren van transmurale afspraken tussen de 1e en 2e lijn en heldere besluitvorming via het transmuraal platform.

"Het vraagt heel wat inspanningen en kennis om een goede patiënt en cliënt te zijn en dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat creëert dus verschillen, ook in gezondheid. Dat is pijnlijk en onrechtvaardig voor iedereen die inclusie nastreeft.


Deborah Lauria, Cliëntenbelang Amsterdam

De coalitie Chronisch zieken is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van welzijn en zorg voor chronisch zieken. Een gezonde leefstijl en goede zorg voor mensen met chronische aandoeningen vraagt samenwerking vanuit allerlei sectoren.

29 maart 2024
Amsterdam Vitaal & Gezond breed, Chronisch zieken

Help mee de Amsterdammer in beweging te krijgen!

Laten we samen bouwen aan een gezonder en vitaler Amsterdam door mee te doen aan de Amsterdamse Sport- en Beweegweek 2024. Een initiatief dat we met trots onder de vlag van Amsterdam Vitaal & Gezond en in samenwerking met de stadsdelen presenteren. Met als doel om de Amsterdammers ook na ...
Lees verder
13 december 2023
Chronisch zieken, Ouderen

Dialoogsessies ouderen: Bewustwording, meedoen en meedenken

Wat is nodig als het gaat om passende keuzes maken bij het krijgen van zorg en welzijn die beter aansluit op de leefwereld en behoeften van de ouderen? Hiervoor gaan de coalities chronisch zieken en ouderen in 2024 dialoogsessies organiseren samen met Amsterdamse ouderen. Deze sessies richten zich op een ...
Lees verder

43%

beweegt te weinig, waardoor meer chronisch zieken