Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Chronisch zieken

Iedere Amsterdammer kan kiezen voor een gezonde leefstijl en chronisch zieken krijgen de juiste hulp.

We willen Amsterdam zo inrichten dat het gemakkelijk is om gezonde keuzes te maken. Dat de gezondheidsverschillen kleiner worden. Dat er minder chronisch zieken zijn en minder mensen met ernstig overgewicht. En dat iedereen de juiste hulp en ondersteuning krijgt, met aandacht voor de achterliggende problematiek. We zetten in op:
1
Omgeving

Een omgeving die uitnodigt tot een gezondere leefstijl en daardoor minder chronisch zieken en ernstig overgewicht. We richten ons op de voedselomgeving (denk bijvoorbeeld aan het aanbod van snackbars), de inrichting van de stad en de vervoersomgeving.

2
Preventie

Preventie gericht op gezondheidsbevordering en vitaliteit op het werk:

  • De gezonde wijk.
  • Een brede publieke aanpak; verbinden met bestaande initiatieven in de buurt.
  • Vitaliteitsafspraken met werkgevers.
3
Gezonde metropool

Amsterdam als gezonde metropool. We gaan in gesprek met de stad om te achterhalen wat de wensen en behoeften zijn.

4
Samenwerking

Goede samenwerking door hulp- en zorgverleners met een integrale blik. We zetten in op samenwerking in de wijk, tussen zorg en welzijn (medisch en sociaal).

5
Juiste zorg op juiste plek

Verschuiven en voorkomen van zorg; digitaal waar dat kan en met meer eigen regie. We zetten onder andere in op het verbeteren van transmurale afspraken tussen de 1e en 2e lijn en heldere besluitvorming via het transmuraal platform.

"Het vraagt heel wat inspanningen en kennis om een goede patiënt en cliënt te zijn en dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat creëert dus verschillen, ook in gezondheid. Dat is pijnlijk en onrechtvaardig voor iedereen die inclusie nastreeft.


Deborah Lauria, Cliëntenbelang Amsterdam

De coalitie Chronisch zieken is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van welzijn en zorg voor chronisch zieken. Een gezonde leefstijl en goede zorg voor mensen met chronische aandoeningen vraagt samenwerking vanuit allerlei sectoren.

24 juni 2022
Chronisch zieken

Uitbreiding van huisartsenpraktijken die met Krachtige Basiszorg starten in Amsterdam

Krachtige Basiszorg is een werkmethode van integrale benadering gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. De ingang voor het starten van deze ...
Lees verder
12 april 2021
Chronisch zieken

Belangrijke stap richting de juiste zorg op de juiste plek

Eén van de ambities van de coalitie Chronisch zieken is om mensen met een chronische aandoening de juiste hulp, op de juiste plek en door de juiste professional te bieden. Daarbij is de uitdaging om te zorgen voor een structuur waarin deelnemende organisaties de juiste prioriteiten stellen en de verantwoordelijkheden ...
Lees verder

43%

beweegt te weinig, waardoor meer chronisch zieken