Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Chronisch zieken

Iedere Amsterdammer kan kiezen voor een gezonde leefstijl en chronisch zieken krijgen de juiste hulp.

We willen Amsterdam zo inrichten dat het gemakkelijk is om gezonde keuzes te maken. Dat de gezondheidsverschillen kleiner worden. Dat er minder chronisch zieken zijn en minder mensen met ernstig overgewicht. En dat iedereen de juiste hulp en ondersteuning krijgt, met aandacht voor de achterliggende problematiek. We zetten in op:
1
Omgeving

Een omgeving die uitnodigt tot een gezondere leefstijl en daardoor minder chronisch zieken en ernstig overgewicht. We richten ons op de voedselomgeving (denk bijvoorbeeld aan het aanbod van snackbars), de inrichting van de stad en de vervoersomgeving.

2
Preventie

Preventie gericht op gezondheidsbevordering en vitaliteit op het werk:

  • De gezonde wijk.
  • Een brede publieke aanpak; verbinden met bestaande initiatieven in de buurt.
  • Vitaliteitsafspraken met werkgevers.
3
Gezonde metropool

Amsterdam als gezonde metropool. We gaan in gesprek met de stad om te achterhalen wat de wensen en behoeften zijn.

4
Samenwerking

Goede samenwerking door hulp- en zorgverleners met een integrale blik. We zetten in op samenwerking in de wijk, tussen zorg en welzijn (medisch en sociaal).

5
Juiste zorg op juiste plek

Verschuiven en voorkomen van zorg; digitaal waar dat kan en met meer eigen regie. We zetten onder andere in op het verbeteren van transmurale afspraken tussen de 1e en 2e lijn en heldere besluitvorming via het transmuraal platform.

"Het vraagt heel wat inspanningen en kennis om een goede patiënt en cliënt te zijn en dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat creëert dus verschillen, ook in gezondheid. Dat is pijnlijk en onrechtvaardig voor iedereen die inclusie nastreeft.


Deborah Lauria, Cliëntenbelang Amsterdam

De coalitie Chronisch zieken is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van welzijn en zorg voor chronisch zieken. Een gezonde leefstijl en goede zorg voor mensen met chronische aandoeningen vraagt samenwerking vanuit allerlei sectoren.

10 maart 2023
Chronisch zieken

Luisteren naar én leren van elkaar

De coalitie wil graag horen hoe de deelnemers tegen de hoofdthema’s aan kijken én hoe ervaringsdeskundigen betrokken willen worden bij de uitwerking van de thema’s. Hiervoor zijn we met elkaar in gesprek gegaan.   Algemene opvatting is dat het goed is dat er naar de Amsterdammer wordt geluisterd en dat ...
Lees verder
10 oktober 2022
Chronisch zieken

Eenzaam of arm? De apotheker helpt de Amsterdammer op weg

Apothekers en hun assistenten signaleren bij Amsterdammers zaken waarvoor de oplossing niet op farmaceutische vlak ligt. Wel op het welzijnsvlak. Door nieuwe samenwerking met buurtteams en informele netwerken krijgt de Amsterdammer de aandacht die hij nodig heeft. En hij of zij merkt het direct.   Van mijlpalen krijgen we energie. ...
Lees verder

43%

beweegt te weinig, waardoor meer chronisch zieken