Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
20 december 2023
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Amsterdam Vitaal & Gezond lanceert het regioplan

Het regioplan staat online: een belangrijke stap naar preventie, passende zorg en ondersteuning voor alle Amsterdammers. Het plan geeft inzicht in de belangrijkste regionale opgaven die we binnen Amsterdam Vitaal & Gezond de komende drie jaar aanpakken. En hoe we de komende jaren gezamenlijk de transitie naar gezondheid vormgeven. Dit regioplan is gebaseerd op de opgaven die in juli 2023 naar voren zijn gekomen uit het regiobeeld. Dit alles brengt ons dichterbij het bereiken van onze ambitie: in 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

 

Stadsbrede samenwerking

Het regioplan is onderdeel van de uitvoering van het Integraal zorgakkoord (IZA), de werkagenda voor zorg en welzijn voor de komende jaren. Het doel van het IZA is om zorg en welzijn voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Regionale samenwerking is daarbij een belangrijk speerpunt. In Amsterdam werken gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang, Elaa, Sigra en Zilveren kruis al zo’n 4 jaar stadsbreed samen voor vitale en gezonde Amsterdammers.

 

Met dit regioplan leggen we de focus op de Amsterdammer met de grootste gezondheidsachterstanden en we werken daarbij gebiedsgericht

Alexander Scholtes, Wethouder zorg en publieke gezondheid

Regiobeeld input voor regioplan

Eerder dit jaar is het herrijkte regiobeeld gemaakt. Hierin staan de belangrijkste elementen uit het IZA, maar werden ook nieuwe elementen toegevoegd. Bijvoorbeeld de voorspellingen van zorggebruik, de gezondheid van de Amsterdammer, vergelijking tussen verwachte en werkelijke zorgkosten, gedetailleerde informatie per stadsdeel, wonen en zorg en inzichten in palliatieve zorg. We richten ons specifiek op dat alle Amsterdammers met gelijke kansen, veerkrachtig en gezond opgroeien, leven en ouder worden. In het regioplan staan afspraken over de manier waarop we dat aanpakken en welke resultaten we daarbij in de komende drie jaar voor ogen hebben.

 

Na een mooi regiobeeld, nu een mooi regioplan met speerpunten en leidraden waar we mee aan de slag kunnen
Peter Langenbach, Directeur zorginkoop Zilveren Kruis

Bekijk onderstaande video en krijg een indruk van de inhoud en totstandkoming van het regioplan voor Amsterdam

 

 

 

Wil je het regioplan bekijken?

Download het regioplan hier: Regioplan Amsterdam – 2023-2026

Vanaf 1 januari 2024 vind je deze ook op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.