Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Ouderen

Lang Leven Thuisflats: woningen voor ouderen

Het aantal senioren groeit landelijk naar 5 miljoen in 2040. En daarvan zijn er 1,8 miljoen alleenstaand. Dat levert niet alleen een vraagstuk op voor de woningmarkt, maar ook voor de zorg. Onderlinge zorg in de buurt kan dit helpen opvangen. Het zou enorm helpen als mensen kunnen kiezen voor woningen die geschikt zijn voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In de coalitie Ouderen wordt daaraan gewerkt in het kader van de Lang Leven Thuisflats.

 

Lang Leven Thuisflats

 

In een dichtbebouwde stad als Amsterdam is nieuwbouw niet altijd (snel genoeg) mogelijk. Daarom wordt ook naar bestaande bouw gekeken. Hoe kunnen we die met kleine aanpassingen geschikt maken om ouderen met veel plezier in hun eigen woning en omgeving te laten wonen? We noemen dat Lang Leven Thuisflats.

 

Naast aanpassingen aan de woningen (denk aan liften toevoegen, drempels verwijderen, badkamers aanpassen en deuren verbreden), willen we ook een exclusief partnership tussen een woningcorporatie, een zorgpartij en een welzijnsorganisatie per woongroep/flat sluiten. Dit heeft voordelen voor alle partijen. De woningcorporatie kan op deze manier beter tegemoetkomen aan de woonwensen en behoeften van zijn klanten. En voor ouderen en zorgverleners komt er een vast team dat de cliënten/bewoners ook echt gaat leren kennen. Bewoners/cliënten blijven vrij om te kiezen voor de zorgaanbieder van hun keuze.

 

In september 2022 heeft hier een werkconferentie over plaatsgevonden: Programma werkconferentie ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’ bekend. Woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen daagden elkaar uit om dit kansrijke avontuur samen aan te gaan en een exclusief partnership met elkaar te sluiten in een specifieke buurt of flat. We noemden dit symbolisch ‘een huwelijksmarkt’.

 

Inmiddels wordt er in negen flats ingezet op het ontwikkelen van een Lang Leven Thuisflat en – buurt:

1. Osdorperhof (Nieuw-West (Osdorp))
2. De Garstkamp (Zuidoost (Bijlmer-Oost))
3. Flevoflats (Oost (Zeeburg))
4. Jeruzalem Staete (Oost (Watergaafsmeer))
5. Bouwmeester/Driehoven (Nieuw-West (Slotervaart))
6. Leo Polakhuis (Nieuw-West (Osdorp)
7. Shaffyhuis/Costa Rica flat (Oost (Oostelijk havengebied))
8. Menno Simonszhuis (Zuid (Buitenveldert))
9. Lopikhof (Zuidoost (Nellestein))

 

Er vinden verkennende gesprekken plaats met mogelijke zorg- en welzijnspartners maar ook met huurderscommissies. In een aantal buurten hebben bewoners een actieve rol in het vormen van de Thuisflats- en buurten.

 

Naast de Lang Leven Thuisflats zijn er meer ontwikkelingen, zoals deze waar onze partner Zilveren Kruis een bijdrage aan heeft geleverd. Kijk hoe gebouwd wordt bij de nieuwe Sint Jacob (dit gebouw is inmiddels opgeleverd en wordt o.a. door ouderen bewoond).