Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Groei van de stad

Regietafel Maatschappelijk Vastgoed Amsterdam

Op 18 januari 2022 was de kick-off van de ‘Regietafel Maatschappelijk Vastgoed’ op. Dit is een platform waar zorg- en welzijnsorganisaties het beschikbare vastgoed voor (ver)koop, (ver)huur of gebruik met elkaar delen. Zo krijgen en houden zij regie over de inzet van maatschappelijk vastgoed voor zorg en welzijn in Amsterdam.

 

De betrokken organisaties kijken eerst samen naar een alternatieve bestemming voor het vrijgekomen zorg- en welzijnsvastgoed, vóórdat zij dit aan de commerciële markt vrijgeven. Door aanbod en vraag eerst met elkaar te verbinden op zorginhoudelijke gronden, ontwikkelen de betrokkenen mogelijk andere zorgconcepten.

 

Samen

De regietafel is succesvol als de deelnemers samen tot een maatschappelijk vastgoedstrategie komen voor Amsterdam, en de keuzes en mutaties van het vastgoed van de zorg- en welzijnsaanbieders aan de strategie toetsen. De deelnemers zijn zorg- en welzijnsaanbieders in Sigra-verband, de Gemeente Amsterdam, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Cliëntenbelang Amsterdam.