Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Arbeidsmarkt & onderwijs

Servicecentrum voor Onderwijs en Zorg

Zorgorganisaties en medewerkers kunnen terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Organisaties kunnen er snel en makkelijk een parkeervergunning voor hun medewerkers aanvragen. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de voorrangsregeling voor een woning. Medewerkers kunnen er ook een (elektrische) deelfiets of -scooter aanvragen.

 

Terugdringen personeelstekorten
Het Servicecentrum is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de coalitie Arbeidsmarkt & onderwijs. De aanpak van de coalitie richt zich op het verbeteren van het imago van werken in zorg en onderwijs, meer en beter opleiden van studenten en zij-instromers, behoud van bestaand personeel en invullen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, reizen en parkeren.

 

Het Servicecentrum Onderwijs en Zorg is te vinden in het Stadsloket Centrum in het Stadhuis (Amstel 1) en ook online te vinden.