Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Arbeidsmarkt & onderwijs

Actieleernetwerk Magneet

Het concept van “Magneet” biedt een oplossing voor het probleem van personeelstekorten, vooral in de gezondheidszorg. Dit idee vindt zijn oorsprong in ziekenhuizen in de jaren ’80 in Amerika, waar sommige organisaties geen last hadden van tekorten dankzij hun aantrekkingskracht op personeel, vergelijkbaar met een magneet. Deze organisaties onderscheiden zich door zich te concentreren op het centraal stellen van hun medewerkers, met acht belangrijke kenmerken: autonomie, voldoende personeelsinzet en vakbekwame collega’s, ondersteuning van het management, professionele zeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden, een cultuur gericht op de cliënt, persoonlijk leiderschap en interdisciplinaire samenwerking. De coalitie Arbeidsmarkt & Onderwijs omarmt dit Magneetgedachtengoed in het Actieprogramma Behoud.

 

Wat maakt het Actieleernetwerk Magneet tot een voorbeeld van een succes van Amsterdam Vitaal & Gezond?

Succesvolle toepassing van dit concept, zoals bij Reade heeft bewezen personeelstekorten te vermijden. Stimulering van zorg- en welzijnsorganisatie via het Actieprogramma Behoud om deze Magneetkenmerken te omarmen, draagt bij aan het creëren van uitstekende werkgevers en het verminderen van personeelsuitstroom en ziekteverzuim. De publicatie  ‘Verpleegkundigen kiezen koers’ van Reade geeft meer inzicht in dit succesvolle toepassingstraject. Het actieleernetwerk Magneet heeft de coalitie van onschatbare inzichten voorzien. Een essentiële les benadrukt het belang van zeggenschap, persoonlijk leiderschap en autonomie voor medewerkers in de zorg. Het is bijzonder om te zien hoe gemotiveerd de deelnemers zijn om de beste werkgevers te worden die ze kunnen zijn.

 

Betrokken organisaties

  • Akwabaa zorg
  • Amsterdam UMC
  • Arkin
  • Heliomare
  • Reade
  • ’s Heeren Loo
  • OLVG
  • ZGAO
  • Zonnehuisgroep Amstelland

Ambitie voor 2024 (en verder)

Het Actieleernetwerk is nog niet afgerond, ze zetten zich in voor een toekomst waarin medewerkers floreren en waarin zorg en welzijn ongeëvenaarde kwaliteit bieden. In oktober 2023 starten 10 nieuwe organisaties in het tweede actieleernetwerk Magneet. De ambitie voor 2024 en verder is om voort te bouwen op deze successen. Het streven is voortreffelijk werkgeverschap en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. Samenwerking en kennisdeling blijven van groot belang; ze willen de samenwerking tussen alle organisaties verder versterken. Bovenal willen we de opgedane kennis breed delen, zodat iedereen kan leren en bijdragen aan een verbeterde aanpak in de zorg en het welzijn.