Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Groei van de stad

Strandeiland

Strandeiland is een toekomstige stadswijk van Amsterdam. Nu nog een ‘strandbak’, maar in de toekomst gaan er Amsterdammers wonen, werken en leven. In 2040 is dit één van de grootste wijken van Amsterdam. Deze ‘ontwikkelomgeving’ geeft de coalitie Groei van de stad een unieke kans om vooraf te sturen op stenen (hardware) en cement (sociale infrastructuur) voor de inrichting en indeling van het zorglandschap. Omgekeerd kan het Strandeiland ook fungeren als een toetssteen voor het Bouwstenenboek. In het Bouwstenenboek staan 13 bouwstenen die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van nieuwe en bestaande wijken.

 

Wat maakt het Strandeiland tot een voorbeeld van een succes van Amsterdam Vitaal & Gezond?

Zorgaanbieders, verenigd in de coalitie, zijn strategische gesprekspartners van de gemeente in de planvorming en uitwerking van de benodigde zorgvoorzieningen en sociale infrastructuur op Strandeiland. Het werkboek van het werkatelier en de uitwerking van ketens van zorgvoorzieningen op Strandeiland illustreren dit.

 

Werkboek werkatelier Strandeiland 2030

Uitwerking ketens zorgvoorzieningen Strandeiland

 

Betrokken organisaties

Het project Strandeiland wordt een succes dankzij Rob van de Beek (Philadelphia), Wanda Groeneveld (Levvel), Ruud Fiere (Cliëntenbelang), Sylvia Kneefel (gemeente Amsterdam), Monique Waarts (HVO Querido), Ronald Bergkamp (Arkin) en Marieke Maier (Sigra). En niet in de laatste plaats door de betrokken cliënten en professionals.

 

Ambitie voor 2024 (en verder)

Samenwerking tussen zorgaanbieders, Cliëntenbelang en de gemeente Amsterdam verder concretiseren als het gaat om:

  • Regelgeving en financiën
  • Samenwerking en community building
  • Organisatie en governance
  • Fysiek: locaties (woon-)zorgvoorzieningen bepalen en het uitwerken van een Programma van Eisen per voorziening