Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Leernetwerk Gezond Leven Makkelijker Maken

Een goede gezondheid is niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend. Zorg- en welzijnsorganisatie hebben de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het aanbod toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen in de stad. Daarom bouwen we samen met GGD Amsterdam aan een leernetwerk Gezond Leven Makkelijker Maken.

 

Een goede gezondheid is de basis van het bestaan. Het is echter niet voor iedere Amsterdammer altijd even makkelijk om gezond te leven. Niet iedereen heeft hiervoor de middelen, de gezondheidsvaardigheden en het netwerk. De kansengelijkheid en gezondheidsverschillen in Amsterdam zijn groot. Inwoners met een lagere opleiding en een lager inkomen leven gemiddeld maar liefst 25 jaar minder lang in goede gezondheid.

 

Gezamenlijke opgave

We willen dat het makkelijker wordt voor Amsterdammers om gezond te leven, zodat de gezondheidsverschillen in de stad verkleinen. Om deze ambitie te verwezenlijken, bouwt Amsterdam Vitaal & Gezond samen met GGD Amsterdam aan een leernetwerk. Zo zorgen wij ervoor dat Amsterdammers beter gebruik kunnen maken van ons zorg- en informatieaanbod. Dit doen we door ons aanbod beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van Amsterdammers en dit op een begrijpelijke en toegankelijke manier aan te bieden. Zo maken we gezond leven een stuk makkelijker voor meer Amsterdammers.

 

Wat houdt het leernetwerk in?

We geven gezamenlijk vorm aan het leernetwerk en sluiten aan bij ieders behoeftes. Onder deskundige begeleiding gaan we met elkaar aan de slag. We delen succesvolle voorbeelden en opgedane kennis, we leren met elkaar over de drempels die we tegenkomen en experimenteren met oplossingen. Dit doen we als groep koplopers, maar iedere organisatie ook op zijn eigen manier. We geven een podium aan mooie voorbeelden, nemen andere organisaties in de stad mee in de stappen die we zetten en inspireren hen om zelf ook nog toegankelijker en begrijpelijker te worden.

 

Eerste stappen

Momenteel zijn we het leernetwerk aan het opbouwen met een diverse groep zorg- en welzijnsorganisaties. Zij hebben allen een positieve impact op de gezondheid van Amsterdammers en zijn ontzettend gemotiveerd om beter aan te sluiten bij de gezondheidsvaardigheden en leefwereld van alle Amsterdammers.

 

In een eerste strategische sessie zijn we als groep samengekomen en hebben we de gezamenlijke opgave geformuleerd. In september en oktober 2023 werden er nog twee werksessies georganiseerd, waarin we de gezamenlijke opgave met bijbehorende doelen en projecten zullen uitwerken.

 

 

Programma ‘Gezond leven makkelijker maken’
Dit leernetwerk is onderdeel van het programma ‘Gezond Leven Makkelijker Maken’ van GGD Amsterdam. Dit past binnen de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025; Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad. Deze nota beschrijft de aanpak van de Gemeente Amsterdam om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen door vol in te zetten op preventie.

Button programma Gezond leven makkelijker maken

 

Onderstaande video licht het programma kort toe.

 

 

 

Meer informatie

Herken jij jouw organisatie in deze ambitie en wil je meer informatie over het leernetwerk? Neem dan contact op met Lily Kramer voor meer informatie.

 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid.