Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Amsterdam Vitaal & Gezond breed

Leernetwerk gezondheidsvaardigheden

Een goede gezondheid is niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend. Zorg- en welzijnsorganisatie hebben de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het aanbod toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen in de stad. Daarom bouwen we samen met GGD Amsterdam aan een leernetwerk gezondheidsvaardigheden.

 

Een goede gezondheid is de basis van het bestaan. Het is echter niet voor iedere Amsterdammer altijd even makkelijk om gezond te leven. Niet iedereen heeft hiervoor de middelen, de vaardigheden en het netwerk. De kansengelijkheid en gezondheidsverschillen in Amsterdam zijn groot. Inwoners met een lagere opleiding en een lager inkomen leven gemiddeld maar liefst 25 jaar minder lang in goede gezondheid.

 

Ambitie

Zorg- en welzijnsorganisaties hebben de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het aanbod toegankelijk en begrijpelijk is voor alle Amsterdammers. Het is daarom belangrijk om (nog) beter aan te sluiten bij de gezondheidsvaardigheden en leefwereld van iedereen in de stad. Om deze ambitie te verwezenlijken bouwt Amsterdam Vitaal & Gezond samen met GGD Amsterdam aan een leernetwerk. In het leernetwerk leren zorg- en welzijnsorganisaties met en van elkaar en worden zo koploper op het gebied van gezondheidsvaardigheden.

 

Wat kan je van het leernetwerk verwachten?

In het leernetwerk gaan we gezamenlijk en onder deskundige begeleiding aan de slag en delen we succesvolle voorbeelden en opgedane kennis. Ook leren we met elkaar over de drempels die we tegenkomen. Dit doen we als groep koplopers, maar iedere organisatie ook op zijn eigen manier. We geven gezamenlijk vorm aan het leernetwerk en sluiten aan bij ieders behoeftes. We geven een podium aan mooie voorbeelden, nemen andere organisaties in de stad mee in de stappen die we zetten en inspireren hen om zelf ook nog toegankelijker en begrijpelijker te worden.

 

Onder deskundige begeleiding krijgen we concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Denk hierbij aan de inzet van de volgende middelen:

  • Inspiratiesessies voor werknemers en management ter introductie
  • Praktijkcheck door ervaringsdeskundigen
  • E-learnings voor werknemers om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen rondom dit thema

Op deze manier zorgen we ervoor dat alle Amsterdammers laagdrempelig gebruik kunnen maken van het aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties in de stad. Zo maken we gezond leven een stuk makkelijker voor meer Amsterdammers.

 

Wie kan zich aanmelden?
Voor het leernetwerk zijn we op zoek naar een diverse groep zorg- en welzijnsorganisaties die een positieve impact hebben op de gezondheid van Amsterdammers en die gemotiveerd zijn om beter aan te sluiten bij de gezondheidsvaardigheden van alle Amsterdammers. Dit leernetwerk is hierbij een gezamenlijke inspanning en vraagt ook een gezamenlijke investering. Daarom vragen we van geïnteresseerde organisaties om hier van te voren goed over na te denken.

 

Sluit je aan!
Herken jij jouw organisatie in deze ambitie en wil je koploper worden op het gebied van gezondheidsvaardigheden? Wil jij bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door jouw organisatie beter te laten aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van alle Amsterdammers?  Of is jouw organisatie hier al goed mee op weg en hebben jullie inspirerende voorbeelden om breder te delen? Stuur dan een mail naar Lily Kramer om in gesprek te gaan over deelname aan het leernetwerk.

 

Programma ‘Gezond leven makkelijker maken’
Het toegankelijk en begrijpelijk maken van informatie over gezond leven voor alle Amsterdammers is onderdeel van het programma ‘Gezond leven makkelijker maken’ van GGD Amsterdam. Dit past binnen de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025; Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad. Deze nota beschrijft de aanpak van de gemeente Amsterdam om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen door vol in te zetten op preventie. De focus van het programma ligt bij de stadsdelen waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn: Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Button programma Gezond leven makkelijker maken

 

Onderstaande video licht het programma kort toe.

 

 

 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid.