Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Ouderen

Samenspel cruciaal tussen ouderen, naasten en instanties

De huidige disbalans in vraag en aanbod vraagt om ingrijpende veranderingen om wonen, zorg en welzijn beschikbaar te houden voor de Amsterdamse oudere. Nu, maar ook in 2040. De coalitie Ouderen verwoordt het in haar visie. Daarbij geeft ze ook een eerste doorkijk naar de strategische uitgangspunten.

 

Iedereen heeft een rol

Iedereen heeft een rol om wonen, welzijn en zorg voor de ouderen om ons heen te organiseren. Het gaat om een samenspel tussen ouderen en hun naasten, maar ook tussen gemeenten en andere overheden. En denk ook aan zorginstellingen, bedrijven, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Schaarste van middelen en bijbehorende dilemma’s maken dat we een maatschappelijk debat moeten voeren over de inzet ervan. Met als uitkomst een nieuw sociaal contract tussen de verschillende stakeholders, waarbij prioriteiten en verantwoordelijkheden verschuiven.

 

Nieuw sociaal contract biedt kaders die aansluiten bij de behoefte van alle ouderen

Rekening houdend met de verschuivingen in prioriteiten en verantwoordelijkheden, moeten we gezamenlijk veranderingen realiseren om het beschikbare aanbod cultuursensitief, effectief en efficiënt in te zetten op de toekomstige behoefte van ouderen in Amsterdam.

 

Drie levenswensen centraal: autonomie, verbondenheid en ertoe doen

Het aanbod dat ouderen helpt de drie levenswensen in te vullen, is mensgericht, passend bij hun leefwereld en gericht op kwaliteit van leven. Georganiseerd vanuit een passende woonsituatie in een gezonde en prettige leefomgeving, waarbij zij domeinoverstijgend zorg en ondersteuning krijgen. Van belang hierbij is o.a. aandacht voor de arbeidsmarkt, voor bekostiging en regulering, voor digitalisering en technologische innovatie en voor de governance.

 

De komende tijd gaan we graag met u in gesprek

Over hoe we de zorg en ondersteuning voor onze ouderen gezamenlijk kunnen borgen, gaan we de komende tijd graag met u in gesprek. Voel u vrij om alvast een blik te werpen op onze visie 2040.

 

Visie 2040