Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Digitale zorg, Ouderen

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en daarom werken we via cBoards

cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals contact hebben met elkaar, met de patiënten zelf en hun mantelzorgers.

 

Doordat we als partners van Amsterdam Vitaal & Gezond voor één digitaal instrument kiezen, is de complexiteit voor gebruikers beperkt. En de implementatie- en beheerkosten zijn lager. In een gezamenlijk traject heeft de coalitie Digitale zorg gekozen voor cBoards als applicatie om netwerkzorg digitaal te faciliteren. De ziekenhuizen, VVT en huisartsen implementeren cBoards op dit moment in diverse ‘zorgstraten’ zoals Hartfalen en Kwetsbare ouderen.

 

Multidisciplinair patiëntendossier

Een board is een multidisciplinair patiëntendossier dat zich richt op een bepaald zorgthema. Denk aan ouderenzorg, valpreventie, wondzorg, medicatiebeoordeling, hartfalen, COPD of COVID-19. Een board maakt medische gegevens inzichtelijk en biedt communicatietools, zoals een chatfunctie en beeldbellen. Ook heeft het mogelijkheden voor telemonitoring. In een board worden alleen medische gegevens gedeeld die voor het thema relevant zijn. En alleen tussen personen die betrokken zijn. Deze opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de disciplines overzichtelijk en efficiënt.

 

 

Aansluiten op cBoards

De stadsbrede implementatie van integrale ouderenzorg en de ingebruikname van cBoards en het ouderenzorg-board, vindt plaats op huisartsen-wijkgroepniveau. Lees in de brochure Ouderenzorg Amsterdam cBoards meer over het proces van aansluiten op cBoards. Wil je met je praktijk, apotheek of wijkteam meedoen? Meld je dan aan voor cBoards bij je wijkgroepcoördinator of stuur een e-mail naar het implementatieteam via mvdleij@sigra.nl.

 

Meer informatie