Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
Jeugd & gezin

Jeugdhulp en volwassenen GGZ samen voor kwetsbare gezinnen

Voor de kwetsbare gezinnen – waarbij ouders geen uitweg meer weten en het veel vraagt hun situatie te verbeteren – is inzet vanuit jeugdhulp én volwassenen GGZ essentieel. We moeten samen voor het gezin gaan, door samen de juiste hulp te bieden. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld waarbij Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen ingezet worden bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Inmiddels hebben de gemeente en Zilveren Kruis aangegeven dit gezamenlijk te financieren. Een unieke stap.

 

We richten ons op het vergroten van de (veer)kracht en de psychische gezondheid van ouders. Op het goed screenen en zicht krijgen op de problematiek van ouders, ouders ondersteunen en het bieden van psycho-educatie. Daarnaast motiveren we ouders en leiden we ze toe naar passende zorg, waaronder GGZ. Aanvankelijk zijn we gestart met één SPV vanuit de GGD. Momenteel zijn er twee vanuit de GGD en één vanuit Arkin aan de slag.

 

Leren en verbeteren

We continueren deze inzet en ontwikkelen de werkwijze door zodat alle nieuwe gezinnen binnen jeugdbescherming – zowel bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam als de William Schrikker Stichting – deze ondersteuning krijgen. Hiervoor breiden we de inzet fasegewijs uit. Arkin, InGeest en de GGD zetten de SPV-ers in en de gemeente en Zilveren Kruis gaan dit gezamenlijk financieren. Dit is uniek; beiden zien de urgentie en zijn bereid om zich samen in te zetten voor kwetsbare gezinnen. De bestuurders van de betrokken organisaties, JBRA, GGD, Arkin maar ook Levvel en InGeest, willen maximaal leren van deze werkwijze en verbeteracties ondernemen op de kwaliteit van zorg, de samenwerking en de uitdagingen die er zijn binnen hun eigen organisaties.